Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Holdings

Holdings spelen reeds geruime tijd een belangrijke rol in het Belgische economische landschap. Het flexibele fiscale regime dat van toepassing is op holdings trekt ook talrijke buitenlandse investeerders aan.

Van familiale ondernemingen tot beursgenoteerde vennootschappen, vertegenwoordigen holdings een diversiteit aan stakeholders die toch in belangrijke mate gemeenschappelijke doelstellingen en bezorgdheden delen: de creatie van lange-termijn waarde, transparantie, efficiënte fiscale structuren, de verhouding met de operationele vennootschappen, het behoud van activa over de generaties heen, enz.

Samen met onze fiscale specialisten adviseert ons Corporate team holdings en hun aandeelhouders over alle typische problemen waarmee zij kunnen geconfronteerd worden.

Wij begeleiden hen in het bijzonder bij:

  • De selectie van de juiste holdingstructuur bij de vestiging;

  • Alle noodzakelijke vennootschapsrechtelijke documentatie voorbereiden;

  • Het opstellen van en het adviseren over alle contractuele documentatie met betrekking tot hun verhouding met de operationele entiteiten en hun managers, en tussen de aandeelhouders onderling;

  • Governance kwesties;

  • De toepassing van allerlei vennootschapsrechtelijke, financiële en fiscale regelingen.


We hebben ook specifieke expertise in het adviseren van grote familiale groepen met betrekking tot de optimalisatie van de aandeelhoudersstructuur en in het verzekeren van naleving van het gehele spectrum aan regelgevingen, vooral met betrekking tot marktmisbruik, witwassen, overnamebiedingen, transparantie en corporate governance.