Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

ICT, Media en Telecommunicatie

De media- en telecommunicatiesectoren veranderen extreem snel en worden voortdurend geconfronteerd met uitdagingen ten gevolge van technische evoluties en een steeds veranderende juridische omgeving. Bij hun dagelijkse juridische aangelegenheden alsmede bij het bepalen van hun strategie staan vele aspecten op het spel.

Simont Braun begeleidt media- en telecomoperatoren bij het onderhandelen en het opstellen van overeenkomsten, of het nu gaat om intellectuele rechten, informatietechnologieën, gegevensbescherming, handelsrecht, verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, publiek en administratief recht of fiscaal recht.

Wij geven ook advies over hun beleid op het gebied van gegevensbescherming of aanverwante zaken. Het beslechten van contentieuze aangelegenheden in deze gebieden door middel van alternatieve geschillenbeslechting of voor de rechtbanken behoort eveneens tot onze ervaring.

Enkele recente projecten:

  • Onderhandeling van omroepovereenkomsten;

  • Internetproviders in rechte verdedigen tegen maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die een inbreuk op het auteursrecht aanvoeren of om verregaande controlemaatregelen in de netwerken verzoeken;

  • Bijstand aan radio- en tv-exploitanten bij regelgevende instanties in verband met vermeend onbehoorlijk gedrag.