Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Marketing, e-Commerce en Retail

Zij het nu online of zij het in de "echte wereld", marketing, reclame en de verkoop van producten en diensten roepen vele juridische vragen op met betrekking tot consumentenbescherming, veiligheid, etikettering, reclame en verkooppraktijken (voornamelijk in het kader van EU-richtlijnen die in nationale regels zijn omgezet).

Gegevensbescherming wordt ook een belangrijk aspect van nieuwe marketingstrategieën, nu elektronische handel dergelijke kwesties internationaler en complexer dan ooit tevoren maakt.

Reclame is niet alleen een kwestie van consumentenbescherming, maar is ook een essentieel marketinginstrument dat nauwlettend door uw concurrenten zal worden opgevolgd.

Waar moet je beginnen?

Voldoet uw website aan de regels betreffende elektronische handel? Is uw merk voldoende beschermd? Welke wetgeving is van toepassing op de producten of diensten in kwestie? Kunt u overal dezelfde reclame gebruiken? Hoe zit het met expliciete of impliciete vergelijking in uw reclame? Dagelijks rijzen er veel van deze vragen.

Simont Braun begeleidt professionele instanties, communicatiebureaus, online handelaars en Belgische en buitenlandse bedrijven op het vlak van distributeurs, sectorspecifieke regels, concurrentiebeperkende praktijken, merkenrecht, auteursrecht, online verkoop, offline en online algemene voorwaarden, reclame, parasitair gedrag, promotionele en andere marktpraktijken, consumentenbescherming, AVGB conformiteit, enz.

Onze aanpak

Wij richten ons op de marktrealiteit en uw commerciële behoeften bij de behandeling van dergelijke zaken, of het nu gaat om het onderhandelen en opstellen van contracten, geschillenbeslechting of adviezen.

Ons team heeft ruime ervaring met onderhandelingen met de bevoegde administratieve en professionele instanties, zoals de Economische Inspectie, de Kansspelcommissie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de media toezichthouders waaronder de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), Conseil Spérieur de l'Audiovisuel (CSA) en de Raad voor de Reclame (JEP).

Enkele van onze recente opdrachten in deze sector:

  • Het opzetten van verschillende distributieschema's en de behandeling van aanverwante kwesties, zoals exclusieve distributeurs, agentschappen, verkoopcommissarissen, verkoop in consignatie, precontractuele informatie, logistieke diensten (opslag, vervoer), geheimhoudingscontracten en "home party" marketingformules;

  • Bijstand aan een grote Belgische online retailer om een vergunning voor consumentenkrediet te verkrijgen en ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel volledig in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

  • Succesvolle verdediging van een importeur van generieke geneesmiddelen in het kader van een gerechtelijke procedure betreffende een reclamecampagne;

  • Bijstand bij de voorbereiding van een tv-spot voor het wereldkampioenschap voetbal 2018 (ambush marketing kwesties);

  • Bijstand bij de Kansspelcommissie met betrekking tot een vermeend verboden kansspel;

  • Bijstand aan een supermarktketen tijdens gerechtelijke procedures in verband met prijsvergelijkingen en toegang tot de onderliggende gegevens.