Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Publieke Sector

Aangezien alle aspecten van de activiteiten van de publieke sector sterk gereguleerd zijn, is het cruciaal om te jongleren met alle lagen van toepasselijke regelgeving, en tegelijkertijd te zorgen voor de commerciële en politieke overwegingen die op het spel staan.

Omgaan met publieke entiteiten kan verschillend zijn dan met private entiteiten. Het beheren van deze verschillen is noodzakelijk geworden voor bedrijven, in het bijzonder in het huidige economische en politieke milieu, waar overheden kosten besparen, privatiseren en activa verkopen, zich wenden tot of afwenden van publiek-private samenwerking, en uitgaven voor de publieke sectoren verhogen in sommige domeinen.

Onze expertise

Simont Braun heeft een uitstekende trackrecord in het bijstaan van een breed spectrum van publieke entiteiten, van overheden tot openbare nutsinstellingen, zowel bij hun grote projecten als bij hun meest complexe vragen, ongeacht of zij rijzen op een globaal, grensoverschrijdend of lokaal niveau van publieke sector.

Ons team heeft aanzienlijke ervaring opgedaan bij het adviseren van cliënten over vastgoed, administratieve overeenkomsten met inbegrip van concessies voor diensten of openbare overheidsopdrachten, milieurecht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, enz.

Wij adviseren belangrijke spelers in alle sectoren, met inbegrip van infrastructuur, telecommunicatie, financiële markten, gezondheidszorg, transport, nutsvoorzieningen (zoals energie en water). Onze cliënten zijn publieke overheden, financiële instituties, regelgevende organen, nutsvoorzieningen en private bedrijven.

Wij zijn in het bijzonder goed geplaatst om advies te verlenen over zeer complexe en multidisciplinaire dossiers waarin publieke/administratieve en vennootschapsrechtelijke problemen spelen, met dank aan een geïntegreerde aanpak van onze advocaten gespecialiseerd in vennootschapsrecht, vastgoed, ruimtelijke ordening en openbare overheidsopdrachten. Bij Simont Braun kan een enkel team zulke multidisciplinaire projecten behandelen en tegelijkertijd adviseren over de scherpste vragen in deze domeinen. Dit is een belangrijke troef voor onze cliënten die deze geïntegreerde methode gecombineerd met een hoog niveau van specialisatie appreciëren.

Ons team adviseert ook geregeld publieke overheden over de implementatie van hun bevoegdheden en neemt actief deel in wetgevende processen; we hebben de volledige herziening van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest opgesteld. We hebben ook de wetgevende teksten in verband met de erfdienstbaarheid van de MIVB (Brusselse vervoermaatschappij) in het kader van het Metro Noord project voorbereid. Manuela von Kuegelgen geeft regelmatig seminaries aan Citydev (een publieke entiteit voor de ontwikkeling van Brussel), de MIVB, enz.

Als gevolg van onze ervaring begrijpen wij de uitdagingen van de publieke sfeer ten gronde en kunnen wij onze cliënten de beste bijstand geven, rekening houdend met het perspectief van spelers uit de private sector.