Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Start-ups

Start-ups zijn volledig geïntegreerd in de hedendaagse economie. Sommige van hen werden zelfs de motor van de meest innovatieve en baanbrekende projecten, voornamelijk in de digitale, data- en technische wereld.

Deze beginnen gewoonlijk met beperkte personele en financiële middelen en dienen, afhankelijk van hun activiteiten, vaak hun weg zien te vinden op sterk gereguleerde markten.

Onze expertise

Simont Braun heeft jarenlange ervaring op het gebied van samenwerking met start-ups. Van het bijschaven van hun idee voorafgaand aan de lancering teneinde het zowel wettelijk conform als commercieel haalbaar te maken, tot het helpen bij hun groei; wij begeleiden start-ups doorheen het gehele proces.

Wij beschikken over een diepgaande kennis van de beperkingen en mogelijkheden op het gebied van regelgeving en marktwerking en begeleiden u bij het benaderen van consumenten of professionele klanten in de betreffende sector.

Ons multidisciplinair Digital Finance-team ondersteunt met name dagelijks baanbrekende start-ups die bereid zijn de sterk gereguleerde bancaire en financiële markt te betreden.

Simont Braun adviseert start-ups tevens inzake vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, intellectuele eigendom, arbeidsrecht en gegevensbescherming.

Onze aanpak

Simont Braun’s advocaten zijn ervan overtuigd dat adequate begeleiding begint met een goed begrip van het project van de start-up, alsook van de technische, commerciële en menselijke aspecten ervan.

Om deze reden vangen onze teams steeds aan met het verkrijgen van een duidelijk en volledig begrip van wie u bent en van wat uw ideeën en businessplan zijn.

Onze advocaten bevinden zich in de voorhoede op vlak van regelgevende en technologische innovaties (blockchain, crowdfunding, peer-to-peer lending, cryptocurrencies...) en zijn goed geïntegreerd in de tech-gemeenschap – in het bijzonder voor wat betreft Digital Finance. Derhalve zijn wij in staat praktische en actuele oplossingen aan te bieden die voldoen aan de wettelijke eisen.

Wij onderhouden eveneens uitstekende contacten met de Belgische regulatoren, hetgeen een troef is wanneer een start-up een licentie nodig heeft om haar activiteiten uit te oefenen.

Zodra het project van start is gegaan, onderhouden wij een nauwe samenwerking met onze cliënten, zowel in het kader van een diversificatie van activiteiten, als van de groei of de actualisering van de regelgeving.

Wij adviseerden reeds verschillende Belgische en buitenlandse start-ups bij de oprichting van hun juridische entiteit, bij het opstellen van hun klantenvoorwaarden en de ontplooiing van hun activiteiten, dit voornamelijk in de technologische en financiële dienstensector.