Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Verzekeringen en InsurTech

Het economische en regelgevende landschap van de verzekeringssector confronteert marktspelers met zowel risico’s als opportuniteiten.

Gevestigde verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen moeten ervoor zorgen dat hun bedrijf zich snel kan aanpassen aan de voortdurend evoluerende prudentiële vereisten, gedragsregels, productrichtlijnen en gegevensbeschermingsvoorschriften. Op dergelijke veranderingen anticiperen wordt voor gevestigde marktspelers vaak terecht beschouwd als een kwestie van overleven, maar kan ongetwijfeld ook een concurrentievoordeel bieden.

Zowel nieuwkomers als InsurTechs moeten de wettelijke vereisten in acht nemen bij hun productontwikkeling.

Onze expertise

Sinds haar oprichting adviseert Simont Braun zowel gevestigde als marktinnoverende verzekeraars. Bij Simont Braun begrijpen we dan ook als geen ander de specifieke uitdagingen en belangen van deze sector.

Ons team begeleidt alle soorten aanbieders van verzekeringsdiensten doorheen de complexe Europese en Belgische regelgevingslandschappen, met name inzake:

 • Regelgevende aangelegenheden (licentieaanvraag, "insur-MiFID", GDPR, enz.);

 • Belastingaangelegenheden;

 • Verbintenisrechtelijke aangelegenheden (overeenkomsten tussen makelaar en agent, algemene voorwaarden, enz.);

 • M&A;

 • Geschillenbeslechting (inclusief hoogste rechtscolleges en EU-jurisdicties).


Simont Braun heeft bovendien een bijzonder sterke reputatie op het gebied van levensverzekeringen en verzekeringsinnovatie (InsurTech).

Enkele recente projecten:

 • Herstructurering van een verzekeringsdistributienetwerk dat niet langer voldoet aan de toepasselijke vereisten;

 • Opstellen van "insur-MiFID" vragenlijsten voor zowel verzekeringsmaatschappijen als makelaars;

 • Adviseren over en opstellen van een co-makelaarsovereenkomst;

 • Adviseren over de toepassing van verzekeringsbelastingen op een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die "voor rekening"-verzekeringen in België distribueert;

 • Begeleiden van verschillende InsurTechs bij de ontwikkeling en / of de aanpassing van hun producten om te voldoen aan de Belgische en EU-vereisten;

 • Adviseren over en begeleiden van InsurTechs met betrekking tot hun licentieaanvragen;

 • Vertegenwoordigen van een bekende verzekerings- en kredietverstrekker voor de FSMA;

 • Adviseren van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij over de regelgeving inzake gezamenlijke aanbiedingen;

 • Adviseren over de conformiteit van Belgische wetgeving met het EU-recht.