Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Voedsel en Dranken

Voedingsproducten, dranken en aanverwante diensten zijn onderworpen aan uitgebreide administratieve verplichtingen en complexe overeenkomsten in alle fasen van het productie- en marketingproces. De belangrijkste relevante overwegingen, naast de bescherming van de eigen belangen van de betrokken onderneming, zijn volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Onze expertise

Simont Braun begeleidt in dit gebied verschillende actoren in alle stadia van hun infrastructuurprojecten, productieactiviteiten en distributieschema's, van ontwerp tot exploitatie. Onze teams werken samen voor de verlening van adviezen, transactiewerk, onderhandelingen en procedures in verschillende juridische gebieden: intellectuele eigendom, elektronische handel, handelspraktijken en consumentenbescherming, alsmede op het gebied van ondernemingsrecht, fusies en overnames, bestuurskwesties, vastgoedtransacties en leasecontracten en andere vraagstukken betreffende het algemene economisch recht.

Onze recente welbepaalde ervaring in deze sector omvat onder meer:

  • Bijstand en geschillenbeslechting bij de bescherming van merken en geografische benamingen voor dranken, voedingsproducten, restaurant- en cateringdiensten op Europees en Belgisch niveau (ook in Belgische administratieve procedures en E.U.-goedkeuringen voor geografische benamingen);

  • Fabrikanten en importeurs helpen bij het opzetten van distributienetwerken, rekening houdend met de specifieke risico's en regels van de verschillende regelingen, met inbegrip van aspecten gerelateerd aan mededinging, BTW, transport, opslag en rack jobbing;

  • Bijstand en geschillenbeslechting op het gebied van etikettering, marketing en reclame, met inbegrip van voedingsclaims, contracten met agentschappen en hostingproviders, onderhandelingen met regelgevende instanties, promotietechnieken in verkooppunten, sponsorovereenkomsten;

  • Bijstand aan fabrikanten en importeurs op het gebied van individuele en collectieve koopovereenkomsten en andere leveringsprocessen (inclusief waarschuwingen en terugroepacties);

  • Bijstand en geschillenbeslechting inzake commerciële lease, overdracht van onderneming, herstructurering van de verhouding tussen aandeelhouders of met leveranciers.