Fiscale geschillenbeslechting

Naast de fiscale adviesverlening, assisteert ons fiscaal departement haar cliënten in allerhande van fiscale geschillen inzake:

  • directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting der niet-inwoners, met in begrip van de belasting van Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse entiteiten;
  • indirecte belastingen: BTW, registratierechten, successierechten of erfbelasting, diverse rechten en taksen, etc.

Ons fiscaal departement lost geschillen op door ofwel een akkoord te vinden met de bevoegde fiscale administratie, ofwel via het voeren van een administratieve procedure, en indien nodig, het voeren van een fiscale procedure voor de bevoegde rechtbanken en hoven.

Advocaten

No results found.