Stedenbouw – vergunningen

Elk vastgoedproject is afhankelijk van het verlenen van verscheidene administratieve toelatingen (bouwen, milieu, erfgoed, sociaal-economische vergunningen) die voorwaarden stellen aan de uitvoering ervan.

Hoewel de administratieve fase van een project van cruciaal belang is, wordt het tegelijkertijd steeds complexer door de steeds toenemende en veranderende regelgeving en instellingen die erbij betrokken zijn.

Onze expertise

Simont Braun heeft een ruime ervaring in het bijstaan van zowel private als publieke actoren in alle fasen van het vergunningsproces. Wanneer nodig, vertegenwoordigt ons team ook cliënten voor de gerechtelijke en administratieve hoven en rechtbanken. Onze diepgaande kennis van de specifieke kenmerken van de administratieve procedures staat ons toe te anticiperen op verschillende risico’s en die te remediëren, zoals de weigering of vernietiging van vergunningen, wat nefaste gevolgen kan hebben.

Door de jaren heen heeft Simont Braun een unieke knowhow ontwikkeld in bijzondere domeinen zoals milieueffectenstudies, bescherming van erfgoed of bodemverontreiniging.

Ons team werkt op een dagelijkse basis samen met de overheden, wat ons toelaat hun verwachtingen te anticiperen en onze cliënten op de best mogelijke wijze te begeleiden bij het aanvragen van hun vergunningen.

Onze gecombineerde ervaring in Publiek & Administratief recht en Vastgoed laat ons toe vastgoedtransacties waarbij ook vragen van stedenbouw en milieu rijzen, volledig en in hun meest technische aspecten te behandelen.

Enkele recente projecten

  • Adviseren van openbare overheden bij de ontwikkeling van de toekomstige grootstedelijke lijn (Metro Noord), onder meer met betrekking tot stedenbouw, onteigening en milieukwesties.
  • Bijstaan van een bedrijf voor openbaar vervoer bij hun infrastructuurprojecten en de vertegenwoordiging ervan voor de gerechtelijke en administratieve hoven en rechtbanken.
  • Bijstaan van een groot internationaal Belgisch bedrijf bij alle juridische aspecten van haar ambitieus project van de herontwikkeling van haar hoofdkantoor in Brussel.

 

Advocaten

No results found.

Laatste nieuws

No results found.

Rankings