Overeenkomsten inzake Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) – Nieuwe regels en overgangsperiode

| Overeenkomsten inzake Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) – Nieuwe regels en overgangsperiode Sinds 1 juli 2023 is er een nieuwe verordening van kracht betreffende de groepsvrijstelling voor onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten (O&O) (Verordening 2023/1066 van de Commissie van 1 juni 2023 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van […]