Specialisatieovereenkomsten | Enkele versoepelingen en een overgangsperiode

Sinds 1 juli 2023 is er een nieuwe verordening van kracht betreffende de groepsvrijstelling voor specialisatieovereenkomsten (Verordening 2023/1067 van de Commissie van 1 juni 2023 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [VWEU] op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten, Pb. L., 2 juni 2023, nr. L […]