Wij staan onze cliënten bij in alle soorten fiscale geschillen.

Onze bijstand begint vaak in de administratieve fase of in het kader van een belastingcontrole. In deze fase kan de belastingdienst informatie opvragen bij de belastingplichtige, bij buitenlandse belastingdiensten of bij derden, om uiteindelijk een hoger bedrag aan belastingen te heffen. Uit onze ervaringen is gebleken dat de administratieve fase vaak cruciaal is voor een succesvolle uitkomst van het geschil. De wijze waarop een dossier wordt voorgesteld en hoe de argumenten worden ontwikkeld, kan van doorslaggevend belang zijn in deze fase. Het is ook een belangrijke fase om het standpunt van de fiscus te beoordelen en – indien mogelijk – tot een gunstige schikking te komen.

Wij begeleiden onze cliënten ook als de zaak in een gerechtelijke fase wordt voortgezet. Onze ervaring strekt zich uit van de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep tot aan het Hof van Cassatie, in welk geval wij een beroep kunnen doen op ons gespecialiseerde team van cassatieadvocaten. Daarnaast verdedigden wij cliënten in fiscale zaken voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Europese Hof van Justitie.

Advocaten

Thomas Gernay
Thomas
Gernay
Vennoot
Jacques Malherbe
Jacques
Malherbe
Of Counsel
Ward Cuypers
Ward
Cuypers
Medewerker
Marie Servais
Marie
Servais
Medewerkster