Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Hof van Cassatie

Als hoogste rechtscollege in België, behandelt het Hof van Cassatie geen zaken ten gronde. Het toetst daarentegen de wettigheid van de hem voorgelegde rechterlijke beslissingen.

De bijzondere aard van deze opdracht en het technisch karakter van de cassatieprocedure verklaart, waarom in burgerlijke, handels- en sociale zaken (in ruime zin), de vertegenwoordiging van de partijen voor het Hof van Cassatie voorbehouden is aan de advocaten bij het Hof van Cassatie, die een afzonderlijke balie vormen, bestaande uit slechts twintig leden. Simont Braun heeft één van deze advocaten in huis: Paul Alain Foriers.

Zijn aanwezigheid in ons kantoor heeft het grote voordeel dat we de belangen van onze cliënten in alle stadia van de procedure kunnen behartigen.

Onze praktijkgebieden


Paul Alain Foriers wordt ondersteund door een team van advocaten, van wie sommigen de vierjarige opleiding van de balie van Cassatie hebben gevolgd.

Zij treden op voor het Hof van Cassatie in geschillen met betrekking tot alle rechtsgebieden - met inbegrip van het fiscaal recht en het strafrecht, die niet onder het monopolie van de advocaten bij het Hof van Cassatie vallen. Ook kunnen zij in het kader van prejudiciële vragen geroepen worden om op te treden voor het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Benelux Gerechtshof.

Paul Alain Foriers kan indien nodig ook bogen op de expertise aanwezig in onze andere departementen.