Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

De Bijzondere Commissie Bouw: Bemiddelen is het nieuwe procederen

Estimated time to read this article
2 min
Date of publication
8 september 2022
Author(s)
Thomas Braun, Alexia Faes
Categories
Bemiddeling, Bouwrecht

De bouwsector is een permanente bemiddeling. Aannemers, productleveranciers en werfleiders moeten constant in dialoog gaan om pragmatische oplossingen te vinden voor onvermijdbare conflicten.

Het evenement “Construction & Mediation into the wild“, georganiseerd door Simont Braun en de Federale Bemiddelingscommissie op 31 augustus in Pairi Daiza, was de ideale gelegenheid om de Bijzondere Commissie Bouw en haar missie voor te stellen aan de verschillende actoren van de bouwwereld.

De Bijzondere Commissie Bouw, die onlangs door de Federale Bemiddelingscommissie is opgericht, heeft als doel bemiddeling en de voordelen ervan in de bouwsector te promoten.

Bemiddeling is een snelle procedure waarbij de kosten beperkt blijven en de partijen samenwerken aan een duurzame oplossing. Deze aanpak komt ook de onderlinge verstandhouding ten goede, hetgeen cruciaal is indien de partijen in de toekomst nog willen of moeten samenwerken. Aangezien de bouwsector nood heeft aan snelle en efficiënte oplossingen op maat van het probleem, moet bemiddeling een reflex worden en geen uitzondering meer zijn.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een gestructureerde en vertrouwelijke procedure waarin de partijen zelf pogen om op vrijwillige basis en met de hulp van een bemiddelaar hun geschil op een duurzame wijze te schikken.

Bemiddeling biedt de partijen niet alleen een gestructureerd kader aan, maar ook voldoende flexibiliteit om rekening te kunnen houden met de specifieke kenmerken van het geschil, alsook met de behoeften en belangen van de betrokken partijen.

De vertrouwelijkheid van een bemiddelingsprocedure is noodzakelijk om een vertrouwensklimaat te creëren waarin partijen informatie kunnen uitwisselen en beter kunnen onderhandelen.

Een vertrouwelijke, tailormade en goedkope alternatieve conflictoplossing

Bemiddeling kent een aantal grote voordelen zoals

  • snelheid
  • beheersing van de kosten
  • vertrouwelijkheid van de procedure
  • creativiteit van de oplossing
  • de oplossing blijft in eigen handen van de partijen
  • duurzame relaties en goede verstandhouding.

Bemiddeling moet de reflex zijn van de rechtzoekende, maar ook – en vooral – van de advocaat en dit vraagt minstens om een aanpassing in attitude. De voordelen van de bemiddeling in de bouwsector moeten gekend zijn en dit is precies de missie van de Bijzondere Commissie Bouw die inzet op informatieverstrekking

De missie van de Bijzondere Commissie Bouw

 Het evenement van 31 augustus was de geschikte gelegenheid voor de Bijzondere Commissie Bouw om aan te kondigen dat zij haar eerste doelstelling reeds heeft bereikt: het opstellen van een lijst van bemiddelaars die gespecialiseerd zijn in de bouw.

Aan de hand van deze lijst kunnen rechtszoekenden gemakkelijk een bemiddelaar vinden die het vakjargon verstaat en die de partijen kan bijstaan om een duurzame en pragmatische oplossing te vinden.

Simont Braun is altijd al een grote voorstander geweest van bemiddeling en verheugt zich dan ook over de oprichting van de Bijzondere Commissie Bouw, waarvan Thomas Braun een actief lid is. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de initiatieven en vorderingen!

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met Thomas Braun (thomas.braun@simontbraun.eu) of Alexia Faes (alexia.faes@simontbraun.eu).