De bouwsector ondergaat fundamentele veranderingen. Zowel overheidsinstanties als privé-personen moeten omgaan met een toenemende milieuregelgeving en technische eisen, zoals onder andere EPB, BREEAM en wetgeving inzake bodemverontreiniging. Ondernemers in de bouwsector moeten rekening houden met deze steeds meer ingewikkelde en specifieke normen en eisen en tegelijk concurrentieel blijven. Dit wordt nog relevanter door de toenemende juridische ontwikkelingen op gewestelijk, nationaal en Europees niveau. Nieuwe structuren en verenigingen (bijvoorbeeld Bouwteams) ontstaan om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

Het waarborgen van de bouwprocesefficiëntie vereist in deze context een flexibele en reactieve bijstand om de strategische beslissingen die genomen en de wettelijke vereisten die nageleefd moeten worden nauwkeurig in kaart te brengen.

Uitgebreide en interdisciplinaire expertise in de bouwsector

Simont Braun biedt bijstand in alle stadia van het bouwproces, van advies en onderhandelingen bij bouwplanning en innovatieve projecten tot bijstand bij geschillen (inclusief arbitrage en bemiddeling). Wij vertegenwoordigen cliënten die actief zijn in alle domeinen van de bouwsector: projectontwikkelaars, algemene aannemers, opdrachtgevers, architecten, bedrijven en overheden, particulieren, enz. en passen onze raadgeving daarop aan. Ons team treedt regelmatig op in het kader van overheidsopdrachten voor zowel overheden als privé-personen. 

Ons interdisciplinair team van ervaren juristen biedt een geïntegreerde aanpak met een grondige kennis van alle juridische aspecten, of het nu gaat om advies of geschillen in de publieke of privé-sector.

 

Bijstand voor alle rechtscolleges en alternatieve geschillenbeslechting

Waar nodig vertegenwoordigen wij de belangen van onze cliënten voor alle gerechtelijke en administratieve rechtscolleges. De ruime ervaring van onze advocaten zorgt voor een competitieve en efficiënte aanpak.

Naast gerechtelijke procedures zijn wij overtuigd van de doelmatigheid van alternatieve vormen van geschillenbeslechting en de mogelijkheid die zij bieden om een geschikt resultaat te bekomen. Waar de toestand toelaat, adviseren wij onze cliënten om dergelijke alternatieve procedures te overwegen. 

Thomas Braun en Alexia Faes zijn erkende bemiddelaars in bouwzaken.

 

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Alexia Faes
Alexia
Faes
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster
Lindsay Van Linthout
Lindsay
Van Linthout
Medewerkster