Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Bouwrecht

De bouwsector ondergaat drastische wijzigingen. Zowel openbare overheden als private entiteiten worden geconfronteerd met steeds toenemende milieureglementering en technische eisen (EPB, BREEAM, wetgeving in verband met bodemverontreiniging…). Spelers in de bouwsector moeten navigeren doorheen deze steeds complexer wordende sets van normen, en tegelijkertijd competitief blijven. Dit wordt des te meer relevant met de continue regionale, nationale en Europese input. Nieuwe structuren en verenigingen komen tevoorschijn (bv. Bouwteams) om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.

In deze context kan een flexibele en pragmatische juridische bijstand ervoor zorgen dat bouwprocessen efficiënt verlopen met naleving van het juridisch kader.

Onze expertise


Simont Braun staat cliënten bij in alle stadia van het bouwproces, gaande van advies bij en onderhandelen van bouwplanning en innovatieve projecten tot bijstand in geschillen.

Wij vertegenwoordigen cliënten die actief zijn in alle takken van de bouwsector: vastgoedontwikkelaars, aannemers, architecten, allerlei bedrijven en instanties, particulieren, etc.

Ons team komt regelmatig tussen in het kader van overheidsopdrachten en dit zowel voor publieke instellingen als voor private entiteiten.

Onze geïntegreerde aanpak en interdisciplinair team laten ons toe het hele gamma aan relevante juridische aspecten – advies of geschillen, publiek of privaat – aan te pakken en dit binnen eenzelfde team van ervaren rechtsbeoefenaars die eveneens academisch geëngageerd zijn.

Wij verdedigen de belangen van onze cliënten voor de verschillende gerechtelijke en administratieve hoven en rechtbanken.

Naast de klassieke gerechtelijke procedures, zijn wij overtuigd van de efficiëntie van alternatieve methodes van geschillenbeslechting. We adviseren onze cliënten om een beroep te doen op deze methodes telkens wanneer de situatie zich daartoe leent. Thomas Braun is erkend bemiddelaar in bouwaangelegenheden.

Enkele recente projecten  • Bijstaan van cliënten bij het redigeren van overeenkomsten: hotelprojecten, vastgoedontwikkeling, joint venture overeenkomsten, overeenkomsten van onderaanneming, architectenovereenkomsten, etc.

  • Optreden in het kader van overheidsopdrachten: metrostations, openbare ziekenhuizen en kantoren, asbestverwijdering, etc.

  • Vertegenwoordiging van cliënten in gerechtelijke procedures met betrekking tot de uitvoering van joint venture overeenkomsten, gebreken in de bouw, koop-verkoopovereenkomsten van gebouwen, handels- en woninghuurovereenkomsten, etc.