Thomas Braun

Thomas Braun is een specialist vastgoed- en bouwrecht.

Hij vertegenwoordigt regelmatig partijen uit de bouwsector (aannemers, projectontwikkelaars, architecten, ontwerpbureaus, enz.) en particulieren bij bemiddeling en geschillen over vastgoed- of bouwaangelegenheden.

Thomas Braun is een erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelsaangelegenheden bij de Federale Bemiddelingscommissie. Hij is ook ex-voorzitter en erkend bemiddelaar van de “Chambre de conciliation, d’arbitrage et de médiation en matière Immobilière” (C.C.A.I.).

Thomas Braun is  lid van de Bijzondere Commissie Bouw van de Federale Bemiddelingscommissie.

Hij neemt deel aan de Chambre de règlement amiable (CRA) van de Tribunal de l’Entreprise francophone de Bruxelles en aan bMediation.

Thomas Braun is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier).

Hij werkte mee aan de “Guide de droit immobilier” en hij schreef het werk “Le contrat de sous-traitance”.

Thomas Braun was lid van de Raad van de Orde van de Balie van Brussel vanaf 2000 tot 2003.

Licentiaat in de rechten (UCLouvain) in 1982

Lid van de Balie van Brussel sinds 1982

Nieuws