Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Vastgoed en constructie

Vastgoedprojecten worden steeds ingewikkelder, nu de sector moet omgaan met een steeds toenemend aantal marktspelers, evenals met nieuwe regelgeving en administratieve vereisten (in verband met milieurecht, consumentenbescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, etc.), die alle een grote impact hebben op de verschillende fases van een vastgoedproject.

Het integreren van deze aspecten van bij het begin is de sleutel tot een succesvol project.Onze diensten


Simont Braun heeft een sterke en jarenlange ervaring in de organisatie en ontwikkeling van vastgoedprojecten, hierin inbegrepen het opstellen van contractuele documentatie in elk stadium van de transactie. We staan onze cliënten ook bij in de financiering en fiscale structurering van een vastgoedtransactie en ingeval van geschillen. Ons team heeft goede contacten met de vastgoedmarkt en heeft een uitstekende reputatie bij openbare overheden, wat gereflecteerd wordt in de projecten die we behandelen.

Ons team staat Belgische en buitenlandse investeerders, banken, projectontwikkelaars, openbare instellingen, bedrijven en particuliere personen (architecten, aannemers, ingenieurs, enz.) bij in al hun vastgoedactiviteiten, projecten en vraagstukken, ongeacht of zij betrekking hebben op openbare diensten, huisvesting, bedrijfsgebouwen, winkelcentra of culturele centra.

Daarnaast adviseren wij cliënten over het management, de optimalisatie en de reorganisatie van vastgoedportefeuilles.

Wanneer nodig, verdedigen wij de belangen van onze cliënten voor alle burgerlijke en administratieve rechtbanken, evenals voor het Grondwettelijk Hof, en in bemiddeling en arbitrageprocedures.

Simont Braun is ook gerenommeerd voor zijn deskundigheid in alle aspecten van bouwrecht. Thomas Braun is erkend bemiddelaar in bouwzaken.Onze aanpak


Ons team volgt van dichtbij alle relevante wetgeving. Dit is van essentieel belang, in het bijzonder door de regionalisering van een aantal aspecten van onder meer fiscaal en administratief recht. Manuela von Kuegelgen heeft de volledige herziening van de Huisvestingscode voorbereid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze heeft ook verschillende wetgevende teksten voorbereid met betrekking tot de erfdienstbaarheid van de MIVB in het kader van het Metro Noord project.

Simont Braun is een van de enige advocatenkantoren in België waar real estate, publiek en administratief recht geïntegreerd worden in één team. Hetzelfde team kan dan aangelegenheden behandelen die zowel real estate als publieke/administratieve aspecten omvatten. Onze medewerkers worden opgeleid in elk van deze praktijkdomeinen. Dit is een grote troef voor onze cliënten, aangezien hun multidisciplinaire projecten behandeld kunnen worden door eenzelfde team.

Het departement werkt voor andere praktijkdomeinen nauw samen met de teams van Fiscaal recht en Sociaal recht en met de teams Vennootschapsrecht/M&A en Bank- en Financieel recht.


 

Markterkenning