Vastgoedprojecten worden steeds complexer, omdat de sector niet moet omgaan met een steeds groter aantal betrokken partijen, maar ook met talrijke regelgevingen en administratieve voorschriften, die allen een grote invloed hebben op elke fase van een vastgoedproject. Bovendien verschillen deze regelgevingen en marktpraktijken vaak naargelang het gewest, waardoor het investerings- en ontwikkelingsproces nog complexer wordt.

Een zo vroegtijdig mogelijke inwerking van deze aspecten is een essentiële succesfactor, die een nauwkeurige risico-evaluatie bevordert en rechtszekerheid biedt.

Een ervaren team met nauwe contacten met de vastgoed- en bouwmarkt

Simont Braun heeft een ruime en langdurige ervaring in de organisatie en ontwikkeling van vastgoedprojecten, waaronder het opstellen van contractuele documenten in alle fasen, de financiering en fiscale structuur van de vastgoedtransactie en bijstand van cliënten in geschillen. Het team is ook sterk verbonden met de vastgoedmarkt en beschikt over een uitstekende reputatie bij de overheid die het team te danken heeft aan zijn grondige kennis van het vastgoedrecht.

Het team staat Belgische en buitenlandse investeerders, banken, projectontwikkelaars, openbare rechtspersonen, bedrijven en particulieren (architecten, aannemers, ingenieurs, enz.) bij in al hun vastgoedactiviteiten, -projecten en geschillen, of het nu gaat om openbare diensten, huisvesting, kantoorgebouwen, winkelcentra of culturele centra.

Onze bijstand heeft eveneens betrekking op het beheer, de optimalisering en de reorganisatie van vastgoedportefeuilles.

Simont Braun staat ook bekend om zijn expertise in alle aspecten van het bouwrecht, waarbij wij alle alle actoren in de bouwsector bijstaan.

 

Bijstand voor alle rechtscolleges en alternatieve geschillenbeslechting

Indien nodig vertegenwoordigen wij de belangen van onze cliënten voor alle gerechtelijke en administratieve rechtscolleges. De uitgebreide ervaring van onze advocaten zorgt voor een competitieve en efficiënte aanpak.

Naast gerechtelijke procedures zijn wij overtuigd van de doeltreffendheid van alternatieve vormen van geschillenbeslechting en de mogelijkheid die zij bieden om een geschikt resultaat te bekomen. Waar de toestand het toelaat, adviseren wij onze cliënten om dergelijke alternatieve procedures te overwegen. 

Thomas Braun en Alexia Faes zijn erkende bemiddelaars in vastgoed- en bouwzaken.

 

Een globale aanpak met een geïntegreerd team

Wij zijn ons bijzonder bewust van de noodzaak om de financiële, technische en commerciële uitdagingen van elke cliënt en elk dossier te begrijpen. Daarom spitsen wij onze aanpak toe op een integrale bedrijfsperspectief met een hoogwaardige juridische perspectief om een globale strategie te bepalen voor elk project.

Simont Braun is één van de enige advocatenkantoren in België waar de teams vastgoedrecht en publiek & administratief recht deel uitmaken van één departement dat volledig geïntegreerd werkt. Dit geïntegreerde team is bekwaam om zaken te behandelen waarbij zowel vastgoed- als publiek- en administratiefrechtelijke aangelegenheden voorkomen en om te adviseren over de meest complexe zaken in dit gebied. De opleiding van onze medewerkers zorgt ervoor dat zij in beide praktijkgebieden even gespecialiseerd zijn. Dit is een groot voordeel voor onze cliënten, omdat hun multidisciplinaire projecten door één team worden behandeld en niet over verschillende afdelingen zijn verspreid.

 

Focus op duurzame projecten

Wij zijn bijzonder gevoelig voor het fundamentele belang van alle ecologische aangelegenheden en van de toenemende aandacht voor de cirkeleconomie in de vastgoedpraktijk en ontwikkelen specifieke diensten rond deze thema’s.

In diezelfde zin spitsen wij onze diensten ook toe op Proptech (vastgoed en technologie), die de inspanningen van ontwikkelaars en investeerders zullen ondersteunen om de kwaliteit van hun projecten te verbeteren. 

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Thomas Braun
Thomas
Braun
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Alexia Faes
Alexia
Faes
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster
Lindsay Van Linthout
Lindsay
Van Linthout
Medewerkster

Rankings