Vermits de activiteiten van de overheid in al hun onderdelen strikt gereglementeerd is, is het van essentieel belang om de gevolgen van de talrijke wetgevingen te optimaliseren en tegelijkertijd doeltreffend om te gaan met zakelijke en politieke overwegingen.

Handelen met overheidsinstanties is niet altijd zoals met privé-personen. Voor het bedrijfsleven is het dan ook een noodzaak geworden om met deze verschillen om te gaan, vooral in het huidige economische en politieke klimaat waarin regeringen kosten terugdringen, publiek-private samenwerkingen bevorderen en in sommige sectoren meer middelen vrijmaken.   

 

Onze expertise

Simont Braun heeft een uitstekende reputatie in het bijstaan van een breed aantal overheidsinstellingen, van regeringen tot openbare nutsbedrijven, inzake grote projecten en de meest ingewikkelde vragen, zowel op internationaal, grensoverschrijdend als lokaal overheidsniveau.

Ons team heeft een ruime ervaring opgedaan in het adviseren van cliënten in de vastgoedsector, inzake administratieve overeenkomsten, waaronder dienstenconcessies of overheidsopdrachten, en met betrekking tot stedenbouw, milieurecht, vennootschapsrecht en fiscaal recht.

Dankzij onze ervaring hebben wij een volledig beeld van de uitdagingen op overheidsgebied en kunnen wij onze cliënten optimaal bijstaan, nog versterkt door de bekwaamheid om het perspectief van de particuliere sector te kunnen overnemen.

Wij adviseren grote spelers in alle sectoren, waaronder infrastructuur, telecommunicatie, financiële markten, gezondheidszorg, vervoer en nutsbedrijven (bv. energie en water). Onze cliënten zijn overheden, financiële instellingen, regelgevende instanties, nutsbedrijven en privé-ondernemingen.

Wij zijn uitzonderlijk goed geplaatst om te adviseren in zeer complexe en multidisciplinaire zaken die betrekking hebben op publiek/administratief en vennootschapsrecht, dankzij de geïntegreerde aanpak van onze advocaten die gespecialiseerd zijn in vennootschapsrecht, vastgoedrecht, administratief recht en vooral stedenbouw en overheidsopdrachten. Bij Simont Braun is eenzelfde team in staat om dergelijke multidisciplinaire projecten te behandelen en advies te geven over de meest complexe aangelegenheden die zich in deze domeinen voordoen. Dit zien onze cliënten aan als een belangrijke troef, en zij stellen deze geïntegreerde werkwijze in combinatie met een doorgedreven specialisatie bijzonder op prijs. Bovendien leggen wij ons toe op de technische aspecten van het dossier die van essentieel belang zijn om praktische en relevante adviezen te verstrekken of contractuele documenten op te stellen.  

Ons team adviseert ook regelmatig overheden en neemt actief deel aan wetgevend verloop. Wij hebben onder meer de wetteksten voorbereid betreffende de openbare erfdienstbaarheid van de MIVB (de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel) voor de nieuwe metrolijn (Lijn 3 Noord/Bordet). Manuela von Kuegelgen geeft ook regelmatig seminaries aan instellingen zoals Citydev (de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de MIVB of de NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen).

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Thomas Braun
Thomas
Braun
Vennoot
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Rafaël Jafferali
Rafaël
Jafferali
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Thomas Derval
Thomas
Derval
Counsel
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Alexia Faes
Alexia
Faes
Medewerker
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Zoé Ledent
Zoé
Ledent
Medewerkster
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster