Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Financiële Actoren en Producten

Financiële instellingen vormen het hart van onze economie, maar hebben voortdurend te maken met verschillende uitdagingen, variërend van nieuwe regelgeving en technologische veranderingen tot steeds veeleisendere klanten.

Vandaag de dag zijn financiële instellingen niet langer de statische reuzen die ze aan het begin van deze eeuw nog steeds waren. Nieuwe categorieën instellingen betraden de markt en hebben allen te maken met een steeds drukker wordend regelgevend kader. Toezichthouders leggen voortdurend nieuwe maatregelen op teneinde een betere bescherming van de financiële consument te bewerkstelligen, terwijl de digitalisering van de financiële dienstensector de instellingen dwingt om hun bedrijfsmodellen op korte termijn te vernieuwen. Klanten, zowel bedrijven als consumenten, koesteren daarnaast hooggespannen verwachtingen wat betreft financiële producten of gebruikersvriendelijke manieren om de financiële diensten te consumeren.

Onze expertise

Onze advocaten zijn volledig thuis in de financiële sector, met een grondige kennis van de toepasselijke regelgeving en een uitstekende relatie met de financiële toezichthouders. Zij beschikken over vele jaren ervaring aangaande allerlei verschillende financiële instellingen, gaande van banken en beleggingsondernemingen, betalingsdienstaanbieders en uitgevers van elektronisch geld tot gereguleerde kredietverstrekkers en alternatieve financieringsplatformen. In ons kantoor beschikt men over een uitgebreide kennis van de producten die deze instellingen aanbieden en begrijpt men de verwachtingen van hun cliënten.

Onze advocaten zijn actief betrokken bij deze sector door actief deel te nemen aan evenementen en er zich regelmatig te engageren als spreker, alsook bij wijze van het vervaardigen van wetenschappelijke bijdragen.

Onze specifieke recente ervaring in deze sector omvat:

  • Het bijstaan van nieuwe spelers op de markt bij alle soorten financiële vergunningsaanvragen en de vertegenwoordiging van deze nieuwe spelers voor de verschillende relevante toezichthouders zoals de Nationale Bank van België (NBB), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie);

  • Ervoor zorgen dat onze cliënten voldoen aan alle reglementaire vereisten inzake gedragsregels en consumentenbescherming in het algemeen, met name op het gebied van betalingsdiensten, gereglementeerde kredieten, beleggingsdiensten, enz. Onze ondersteuning omvat onder meer het nakijken van websites en toepassingen door middel van screenscanning, waarbij we ervoor zorgen dat alle verplichtingen zijn opgenomen;

  • Het opstellen van verschillende soorten contractuele overeenkomsten (met cliënten, leveranciers, zakenpartners en beheerders van marktinfrastructuren);

  • Het bieden van hulp bij de implementatie van nieuwe regelgeving, zowel op het gebied van contract re-papering als wat betreft het identificeren van operationele behoeften;

  • Uitgebreide regulatoire analyses van in aanmerking genomen bedrijfsmodellen en hun verenigbaarheid met financiële regelgeving;

  • Een veelheid aan ondersteuningsdiensten bij rechtsgeschillen, ter vertegenwoordiging van zowel financiële instellingen als tegenpartijen en dit met betrekking tot alle aspecten van het bank- en financieel recht.