Rafaël Jafferali

is gespecialiseerd in geschillen (met inbegrip van arbitrage– en cassatieprocedures), die te maken hebben met contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht en het internationaal privaatrecht.

Hij behandelt in hoofdzaak gerechtelijke procedures en arbitragezaken met een grote draagwijdte en geeft adviezen omtrent complexe vraagstukken. Hij beoefent arbitrage zowel nationaal als internationaal, zowel als raadsman als arbiter

Hij is lid van beide commissies die door de Minister van Justitie werden belast met de hercodificatie van het verbintenissenrecht (in werking getreden op 1 januari 2023) en van het recht van bijzondere overeenkomsten (ingediend als wetsvoorstel op 16 april 2024). Hij werd ook door het Parlement uitgenodigd voor een hoorzitting van deskundigen over het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht (in werking op 1 januari 2025).

Rafaël Jafferali is Professor en titularis van de Leerstoel Verbintenissenrecht aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en vrijwillig medewerker aan de KU Leuven.

Hij heeft veel publicaties over contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht op zijn naam staan, waaronder een doctoraatsproefschrift over het thema van de terugwerkende kracht in het contractenrecht. Hij treedt regelmatig op als spreker in deze rechtsdomeinen. Zijn publicaties kunnen geconsulteerd worden op de website DI-Fusion van de ULB.

Rafaël Jafferali is lid van het redactiecomité van het Journal des Tribunaux, het Tijdschrift voor handelsrecht en het Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht, alsook van het CEPANI  (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie) en van de Belgische groep van de vereniging Association Henri Capitant.

Hij ontving de prijs Paul Foriers (2001), de prijs René Marcq (2003), de Medaille van de ULB (2003), de prijs Jean-Jacques Boels (2008), de prijs Joseph Helsen (2014), de prijs Lucien Campion (2014) en de vijfjaarlijkse prijs van de Revue critique de jurisprudence belge (2015).

Rafaël staat gerangschikt in Band 3 in Dispute Resolution: Litigation door  Chambers and Partners . Hij wordt eveneens door Who’s Who Legal erkend als Thought Leader in handelsgeschillen en arbitrage en door The Legal 500 erkend als Next Generation Partner in Dispute Resolution. Hij is ook erkend als specialist in internationaal privaatrecht en contractenrecht en als derde beslisser door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Beroepsopleiding van de balie van Cassatie (2015)

Doctor in de rechten (ULB) in 2014

Licentiaat in de rechten (ULB) in 2003

Lid van de Balie van Brussel sinds 2003

Rankings

Nieuws

Publications

R. JAFFERALI (dir.), Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats
Bruxelles, Larcier, 2022, 439 p.
1 januari, 2022
R. JAFFERALI et al. (dir.), Manuel de droit de la responsabilité civile
Limal, Anthemis, 2022, 636 p.
1 januari, 2022
R. JAFFERALI, « La réforme du droit des contrats. Les principales nouveautés »
J.T., 2023, pp. 21-56
1 januari, 2023
Th. DERVAL, R. JAFFERALI et al. (dir.), La réforme du droit des obligations. Présentation générale des livres 1er et 5 du nouveau Code civil
Bruxelles, Larcier, 2023, 820 p.
1 januari, 2023
T. DERVAL et R. JAFFERALI, « La clause arbitrale : une clause contractuelle comme les autres ? »
Liber Amicorum en l’honneur des cinquante ans du CEPANI, 2019, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2019, p. 209
6 juni, 2019
F. LAUNE, R. JAFFERALI & S. VAN LOOCK, "Onrechtmatige bedingen in de B2B-wet van 4 april 2019: quel impact pour les ADR?"
b-Arbitra, 2021/2, pp.275-323 (c'est un article bilingue)
28 maart, 2022
R. JAFFERALI, « Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l’incertitude »
J.T., 2020, p. 273-285 et 301-316 (article disponible via le site de l'ULB)
1 april, 2020
Avant-projet de loi portant insertion du livre VI « Les obligations » dans le nouveau Code civil et exposé des motifs, P. WÉRY, S. STIJNS, E. DIRIX, B. KOHL & I. SAMOY, SPF Justice, Bruxelles, 2017
18 mei, 2017
L'ignorance des règles contractuelles: Questions choisies relatives à la formation du contrat, De quoi le contrat est-il le nom ? – Applications et tendances récentes du droit des contrats, Bruxelles, Anthemis, 2017, 11-64
23 augustus, 2017
L'ordre public, de l'arbitrage international aux conflits de juridictions, in Liber Amicorum Nadine Watté, Bruxelles, Bruylant, 2017, 307-336
28 april, 2017
La rétroactivité a-t-elle encore un avenir? Réflexions dans la perspective de la réforme du droit des obligations, Revue critique de jurisprudence belge, 2017, pp. 296-310.
9 januari, 2017
Prendre la caducité par disparition de l'objet au sérieux. In R. JAFFERALI (ED.), Le droit commun des contrats : Questions choisies (1 ed., pp.129-230). Bruxelles, Bruylant (UB3,59), 2016.
15 januari, 2016
« Chronique de législation en droit privé (1er juillet - 31 décembre 2016) », J.T., 2017, pp. 433-445 et 453-465.
1 februari, 2017
R. JAFFERALI (coord.), M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, G. CROISANT, C. DE JONGHE, N. GALLUS, M. GREGOIRE, A. MAETERLINCK, L. MARCUS, V. WYART et D. ZYGAS, « Chronique de législation en droit privé (1er janvier - 30 juin 2017) »
J.T., 2017, pp. 797-817.
18 augustus, 2017
R. JAFFERALI (coord.), C. AUGHUET, M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, G. CROISANT, C. DE JONGHE, N. GALLUS, M. GRÉGOIRE, A. MAETERLINCK, L. MARCUS, J.-F. PUYRAIMOND ET D. ZYGAS, « Chronique de législation en droit privé (1er juillet - 31 décembre 2017) »
 J.T., 2018, pp. 513-529 et 537-557.
18 juni, 2018
R. JAFFERALI (coord.), C. AUGHUET, M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, G. CROISANT, C. DE JONGHE, N. GALLUS, A. GHILAIN, M. GRÉGOIRE, L. MARCUS, D. SZAFRAN, X. TATON ET D. ZYGAS, "Chronique de législation en droit privé (1er juillet - 31 décembre 2016)"
J.T., 2017, pp. 433-445 et 453-465.
1 januari, 2017
"La condition en matière immobilière. Exposé introductif à la lumière de la réforme du droit français"
Revue pratique de l’immobilier, 2/2016, Bruxelles, Larcier, pp. 5-18.
1 april, 2016
Le droit commun des contrats : Questions choisies
Bruxelles, Bruylant 2016.
15 januari, 2016
R. JAFFERALI (coord.), C. AUGHUET, M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, C. DE JONGHE, N. GALLUS, M. GRÉGOIRE, M. ROUSSEAU, D. SZAFRAN et D. ZYGAS, « Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2015) »
J.T., 2015, pp. 321-335 et 342-351
31 december, 2015
R. JAFFERALI (coord.), M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, N. GALLUS, A. GHILAIN, M. GRÉGOIRE, A. MAETERLINCK, X. TATON, J. TORO et V. WYART, « Chronique de législation en droit privé (1er janvier – 30 juin 2015) »
J.T., 2015, pp. 737-754
30 juni, 2015
R. JAFFERALI (coord.), C. AUGHUET, M. BERWETTE, J. BIART, J. CABAY, P. CAMPOLINI, L. COENJAERTS, N. GALLUS, M. GRÉGOIRE, M. ROUSSEAU et D. SZAFRAN, « Chronique de législation en droit privé (1er juillet – 31 décembre 2014) »
J.T., 2015, pp. 389-402
26 januari, 2015