Béatrice Thieffry

beschikt over een ruime en erkende ervaring in procesvoering in verschillende praktijkdomeinen. Zij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en beschikt ook over een vergaande expertise op het vlak van contractenrecht, geschillen tussen aandeelhouders, post-acquisitie geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid alsook vastgoedgeschillen.

Zij verleent verder ook regelmatig advies zowel aan nationale als internationale cliënten.

Béatrice streeft naar een aanpak die aanleunt bij de specifieke noden van de cliënt. Op basis hiervan zal zij steeds kiezen voor werkbare en op maat gemaakte oplossingen, waarbij in elk stadium getracht wordt om een minnelijke oplossing te bereiken.

Zij maakt tevens gebruik van haar proceservaring bij het structureren van projecten en het opstellen van complexe contractuele documenten in het kader van zowel het vennootschaps- als het vastgoedrecht.

Master in Rechten (ULB) in 1980

Lid van de Balie van Brussel sinds 1980

Nieuws