Charles-Edouard Lambert

Charles-Edouard Lambert is gespecialiseerd in geschillenbeslechting en commerciële arbitrage.

Hij staat Belgische en buitenlandse cliënten bij in complexe geschillen in burgerlijk recht, handelsrecht, bancair recht, vennootschapsrecht en financieel recht.

Charles-Edouard Lambert heeft een specifieke kennis ontwikkeld inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in België en in de vernietiging van arbitrale vonnissen.

Hij is ook werkzaam in cassatiedossiers, met name in burgerlijke en handelsrechtelijke zaken.

Zijn ervaring omvat onder meer een collectieve actie van meerdere miljarden euro tegen een bank in verband met de financiële crisis van 2007, een collectieve actie tegen een luchtvaartmaatschappij in verband met vertragingen en annulering van vluchten, procedures tegen een farmaceutisch bedrijf in verband met de uitvoering van een COVID-19-vaccinovereenkomst in de EU of de erkenning van de rechten van een publieke schuldeiser tegen een failliet Belgisch staalbedrijf.

Sinds 2014 is hij assistent aan de ULB, waar hij seminaries geeft in de vakken Inleiding tot het Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht (buitencontractuele aansprakelijkheid, remedies, quasi-contracten en bewijs) en Bijzondere Overeenkomstenrecht.

Charles-Edouard is toegelaten tot de balie van Brussel en de balie van New York.

Hij is lid van de “under-40” afdeling van het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI40) en van de New York Bar Association (NYSBA).

Charles-Edouard Lambert publiceert regelmatig artikelen en spreekt op seminaries over verbintenissenrecht en onrechtmatige daad.

Master in de rechten (ULB), 2012

Master in Economisch Recht (ULB), 2013

LL.M. (University of California, Berkeley), 2018

Lid van de Balie van Brussel sinds 2013 en van New York sinds 2021

Nieuws

Publications

« La conclusion dynamique du contrat »
Th. DERVAL et Ch.-E. LAMBERT, « La conclusion dynamique du contrat », in R. Jafferali (coord.) Le Livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, coll. UB3, Bruxelles, Larcier, 2022 p. 73
1 juni, 2022