Pierre Bazier

richt zich voornamelijk op procedures voor het Hof van Cassatie, met name in burgerlijke en handelszaken. Daarnaast staat hij Belgische cliënten bij en adviseert hij hen in civiele, commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen.

Pierre is gastprofessor aan de UCLouvain waar hij een inleidende rechtscursus geeft aan de Faculteit Economische, Sociale, Politieke en Communicatiewetenschappen.

Voordat hij bij Simont Braun in dienst trad, was Pierre acht jaar lang assistent aan het Centre de droit privé de l’UCLouvain. In dit kader heeft hij verschillende studies uitgevoerd over complexe onderwerpen van het verbintenissen- en contractenrecht. In deze periode schreef Pierre een doctoraatsthesis over “De intuitus personae in het contract”. Dit onderzoek stelde hem in staat om antwoorden te geven op de vele vragen die het concept van intuitus personae oproept tijdens de vorming, de uitvoering, de opdracht en de ontbinding van het contract.

Ten slotte is Pierre lid van de comités “Verplichtingen” en “Bijzondere Contracten” van de “Revue Générale de Droit Civil belge – Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht“. Hij was zeven jaar lang secretaris van dit tweetalige tijdschrift tijdens zijn assistentschap aan de UCLouvain.

 

Doctoraat in de Rechtswetenschappen (UCLouvain), 2020
Master in de Rechten (UCLouvain), 2011
Lid van de Balie van Brussel sind 2020

Publications

"De quelques réflexions sur l'évolution de l'intuitus personae en matière bancaire"
D.B.F., 2021, pp. 267-274
23 februari, 2022
L’intuitus personae dans le contrat
Liège, Kluwer, 2020, 665 pages
5 mei, 2021