Het moderne bedrijfsleven omvat een veelheid van verrichtingen voor de vervaardiging van producten of de levering van diensten, de rechtstreekse distributie of de distributie via tussenpersonen, de reclame, en de verkoop en levering aan consumenten of andere bedrijven. Dergelijke verrichtingen zijn onderworpen aan regelgeving op verschillende niveaus (EU, nationaal of sectoraal) en kunnen aanleiding geven tot complexe gereglementeerde contracten. Handelspraktijken moeten voldoen aan diverse regelgevingen, in het bijzonder deze op het gebied van consumentenbescherming.

Verder zijn bepaalde contracten in verband met het privéleven en vermogensbeheer complex en moeten zij ook aan diverse wettelijke voorschriften voldoen.

Procedures met betrekking tot commerciële en burgerlijke contracten zijn even complex, vooral in een internationale context.

Onze diensten

Wij bieden zowel bedrijven als particulieren pragmatische en rechtszekere oplossingen bij het opstellen van en onderhandelen van contracten. Daarnaast begeleiden wij bedrijven bij het op de markt brengen van hun producten en diensten, rekening houdend met alle toepasselijke regelgeving in het Belgische en Europese recht, inclusief het mededingingsrecht.

In geval van een geschil zullen wij, al naargelang de omstandigheden, samen met u alle mogelijke alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden (verzoening, bemiddeling, bindende derdenbeslissingen en arbitrage) of gerechtelijke procedures (waarin wij kunnen optreden voor alle EU en Belgische hoven rechtbanken, inclusief het Hof van Cassatie) bekijken om de beste commerciële oplossing te vinden. Wij onderhouden vlotte relaties met buitenlandse collega’s, die door de cliënt of op grond van hun specifieke deskundigheid worden uitgekozen.

 

Onze aanpak

Het is onze prioriteit om de behoeften van de cliënt in kaart te brengen en te begrijpen.

Bij Simont Braun hanteren wij een globale aanpak, waarbij ook rekening wordt gehouden met alle fiscale, milieu-, sociale en innovatieve aspecten.

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Rafaël Jafferali
Rafaël
Jafferali
Vennoot
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Thomas Derval
Thomas
Derval
Counsel
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Jacques Malherbe
Jacques
Malherbe
Of Counsel
Pierre Bazier
Pierre
Bazier
Associate
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker