Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Corporate M&A en capital markets

Ons Vennootschapsrecht, fusies en overnames (M&A) en kapitaalmarkttransacties team is één van de speerpunten van ons kantoor met een 20-tal advocaten die alle aspecten van het vennootschapsrecht behandelen en een brede waaier aan diensten bieden. In een snel evoluerende regelgeving streven Simont Braun's advocaten er voortdurend naar diepgaande kennis op te doen van nieuwe juridische ontwikkelen voordat ze worden geïmplementeerd.

Paul Alain Foriers was ook één van de vier juridische experts die door de Belgische minister van Justitie aangesteld werd om het Belgische Wetboek van Vennootschappen te moderniseren en opnieuw in te delen, die in mei 2019 in werking trad.


Onze diensten


Simont Braun verleent bijstand aan een grote verscheidenheid van Belgische en buitenlandse ondernemingen, evenals aan aandeelhouders, bestuurders en andere actoren actief in diverse sectoren. Onze advocaten geven advies over alle aangelegenheden van vennootschapsrecht, private en publieke fusies en overnames, reorganisaties van vennootschappen, kapitaalmarkttransacties, joint-ventures, private equity, venture capital, het structureren van groeperingen van aandeelhouders, corporate housekeeping, etc.

Simont Braun heeft eveneens een bijzondere expertise ontwikkeld in het adviseren van genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen over alle aangelegenheden met betrekking tot corporate governance, informatie aan en rechten van aandeelhouders, en de verplichtingen en verantwoordelijkheden van bestuurders en zaakvoerders.

 

Onze aanpak


We trachten een sterke en langdurige band te ontwikkelen met onze cliënten en een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van hun doelstellingen en strategieën. Daardoor kunnen wij meer pragmatische oplossingen bieden, beter afgestemd op de verwachtingen van onze cliënten.

Cliënten prijzen de kwaliteit en de efficiëntie van onze dienstverlening, onze traditie van discretie en de hoge graad van betrokkenheid van de partners.

Onze cliënten stellen ook onze creatieve aanpak en onze diepgaande specialisatie op prijs, dewelke benadrukt worden door onze jaarlijkse vermeldingen in Chambers & Partners, Legal 500 en IFLR.

Ons Corporate, M&A and Capital Markets team werkt nauw samen met de andere teams van ons kantoor (zoals fiscaal recht, sociaal recht en vastgoed recht). Door deze nauwe samenwerking kunnen we geïntegreerde oplossingen bieden, die antwoorden op de verschillende vragen die rijzen in de context van een transactie.

 

Markterkenning