Commerciële contracten en buitencontractuele aansprakelijkheid

De meeste burgerlijke en commerciële transacties zijn complex als gevolg van wettelijke beperkingen. Contracten moeten de betrekkingen vergemakkelijken en tegelijk stabiliteit en rechtszekerheid garanderen. Het is ook van vitaal belang om de aansprakelijkheidsrisico’s die inherent zijn aan iedere bedrijfsactiviteit in te schatten en deze zoveel als mogelijk te beperken. Wanneer zich problemen of geschillen voordoen, is het van essentieel belang deze op een kosteneffectieve manier te behandelen, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de cliënt en de globale strategie.

Voor ondernemingen in het bijzonder moet bijzondere aandacht worden besteed aan het mededingingsrecht (antitrustwetgeving) en het verbintenissenrecht in een internationale context.

Brede expertise in overeenkomsten en samenwerkingsverbanden

De bijstand van Simont Braun omvat meerdere vormen van onderhandse overeenkomsten en zakelijke samenwerking. Naast onze expertise op specialistische gebieden, treden wij op bij talrijke vormen van samenwerkingsregelingen die in het ondernemingsleven worden aangewend, waaronder:

 • Intentieverklaringen
 • Non-disclosure overeenkomsten (NDA’s)
 • Memorandums of understanding
 • Onderaanneming
 • Algemene voorwaarden
 • Licenties
 • Distributie
 • Franchising
 • Agentuur
 • Warehousing
 • Huurcontracten
 • Aannemingscontracten
 • Koopcontracten van aandelen (SPA’s)
 • Levering van materialen of onderdelen
 • Original Equipment Manufacture (OEM)
 • Outsourcing

 

Deskundig advies over mogelijke aansprakelijkheden en geschillenbeslechting

Wij combineren ervaring, creativiteit, inzicht in de betreffende onderneming en het vermogen om te luisteren naar de behoeften van de cliënt om hen met succes te adviseren over mogelijke aansprakelijkheden – strafrechtelijk of civielrechtelijk – en geschillen te behandelen of te beslechten. 

Onze specialisten behandelen een breed scala aan aansprakelijkheidskwesties, waaronder:

 • Precontractuele aansprakelijkheid (voor schending van de plicht om te goeder trouw te onderhandelen, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, bedrieglijke voorstelling van zaken, enz.)
 • Contractbreuk (waaronder aannemingscontracten, verkoop van aandelen, licentiecontracten, distributiecontracten, enz.)
 • Aansprakelijkheid van financiële instellingen en financiële dienstverleners.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (civiel- en strafrechtelijk).
 • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 • Overheidsaansprakelijkheid.
 • Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in het algemeen.

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Paul-Alain Foriers
Paul Alain
Foriers
Vennoot
Rafaël Jafferali
Rafaël
Jafferali
Vennoot
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Charlotte de Leval
Charlotte
de Leval
Counsel
Thomas Derval
Thomas
Derval
Counsel
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Pierre Bazier
Pierre
Bazier
Associate
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker