Simont Braun heeft een alomvattende expertise op gebied van het auteursrecht. Het auteursrecht maakt een essentieel onderdeel uit van vele activiteiten, doch is ingebed in een complex juridisch landschap, dat ons team beheerst in al zijn aspecten.

Breed scala aan activiteiten

Of u nu auteur bent van literaire, muzikale, grafische, plastische of audiovisuele werken, uitvoerend kunstenaar, omroeper, producent van fonogrammen en films, ontwerper, softwareontwikkelaar, producent van databanken, enz.,  het auteursrecht is er om u te beschermen.

Hetzelfde geldt voor telecommunicatie- en internetspelers, hosting-entiteiten, online platformen, telecomoperatoren, online marktplaatsen, online verkopers, enz. 

 

Een complex juridisch landschap

Simont Braun helpt u klaarheid te brengen in het complexe juridische landschap van het auteursrecht, dat vaak naast andere rechten, zoals naburige rechten, sui generis rechten en andere intellectuele eigendomsrechten staat. Ook dienen zowel de houders van het auteursrecht als de exploitanten ervan rekening te houden het mededingingsrecht, de wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming of nog de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uitgebreide knowhow

Ons team staat Belgische en internationale cliënten bij in de behandeling van geschillen, alsook bij het opstellen van uitgeverscontracten, overdrachts- en licentieovereenkomsten, complexe onderhandelingen en transacties, specifieke fiscale regimes voor auteurs, de waardering van auteursrechten als voorwerp van commerciële en financiële transacties, enz.

Wij adviseren een breed scala aan actoren op dit gebied, waaronder internet service providers, kunstgalerijen, musea, uitgevers, organisatoren van muziekwedstrijden, distributeurs van audiovisuele diensten en andere producenten of gebruikers van beschermde werken en creaties.

 

De digitale en kabelsector

In de afgelopen jaren hebben digitale spelers en kabelmaatschappijen hun dienstenaanbod voortdurend uitgebreid. Wij hebben aanzienlijke ervaring opgedaan in het adviseren over nieuwe uitdagingen, mogelijke aansprakelijkheden waarop moet worden geanticipeerd, kwesties in verband met innovatieve aspecten van het auteursrecht (bv. directe injectie, aansprakelijkheid van ISP’s voor OTT-distributie), alsook het mededingingsrecht (bv. misbruik van machtspositie, misbruik van economische afhankelijkheid, onderling afgestemde feitelijke gedragingen, must carry, enz.)

Ons team heeft ook aanzienlijke ervaring opgedaan rond vraagstukken die verband houden met de digitale wereld: (illegale) P2P filesharing, collectieve beschermingstechnieken, ongeoorloofde hyperlinks of muziekplagiaat.

In dit verband vertegenwoordigt Simont Braun al vele jaren kabelmaatschappijen en spelers in de televisie- en mediasector in zaken die vaste rechtspraak werden op het gebied van auteursrecht, reclame en mededingingsrecht, onder meer voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Meer in het algemeen leidt en begeleidt ons team regelmatig complexe contractuele onderhandelingen en bemiddelingsprocedures betreffende royalty’s.

Onze advocaten behandelen ook regelmatig zaken rond tekeningen en modellen, d.i. de bescherming van vormgeving (design), waarbij het auteursrecht een belangrijk beschermingsinstrument blijft. Zij combineren hun aanpak met een diepgaande kennis van het beschermingsregime voor geregistreerde en niet-geregistreerde modellen (EU en Benelux).

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Arnaud Detry
Arnaud
Detry
Medewerker
Marie-Ysaline Lannoye
Marie-Ysaline
Lannoye
Medewerkster
Ségolène Nève
Ségolène
Nève
Medewerkster
Noah Verbaenen
Noah
Verbaenen
Medewerker

Rankings