Arnaud Bouten

Arnaud Bouten beoefent voornamelijk het intellectuele eigendomsrecht en heeft een bredere interesse in handelsrecht, handelspraktijken en gegevensbescherming.

Arnaud voltooide in 2021 de Onderzoeksmasteropleiding aan de KULeuven. Hij specialiseerde zich verder in het intellectueel eigendomsrecht via de Advanced Master in Intellectual Property Law and ICT Law (KULeuven, 2021-…). Hij studeerde ook een semester aan de Humboldt Universität zu Berlin.

Onderzoeksmaster in de Rechten (KULeuven), 2021
Erasmusprogramma aan de Humboldt Universität zu Berlin, 2021
Bachelor in de Rechten(KULeuven), 2019
Lid van de Brusselse balie sinds 2021