Eric De Gryse

Eric De Gryse is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, met de nadruk op octrooien, knowhow en overdracht van technologie, alsook merken- en modellenrecht. Hij adviseert klanten en treedt op in nationale en internationale geschillen, onder andere in de farmaceutische, chemische en industriële sector, inzake voedingsmiddelen en retail.

Hij beschikt ook over grondige ervaring en kennis in bepaalde specifieke takken van het intellectueel eigendomsrecht, zoals het kwekersrecht en de beschermde geografische aanduidingen, het consumentenrecht, marktpraktijken en het reclamerecht, onrechtmatige mededingingen en de specifieke reglementering die in bepaalde domeinen van toepassing is (geneesmiddelenreclame, normalisatie, certificatie, labels en collectieve merken, etikettering en reglementering van voedingsmiddelen…).

Eric De Gryse is geregistreerd als UPC-vertegenwoordiger (Unified Patent Court). Met ons ervaren team voor octrooigeschillenbeslechting is Simont Braun klaar om cliënten door de begindagen van het UPC te navigeren terwijl het nieuwe Gerecht zich ontwikkelt.

Eric De Gryse is adjunct-docent aan de Université de Liège (Ulg) waar hij het seminarie “Voedingsmiddelenindustrie: geografische aanduidingen, certificatie en etikettering” geeft (Aanvullende master in Europees recht: mededingingsrecht en intellectueel eigendomsrecht). Hij was als navorser verbonden aan het Centrum voor Intellectuele Rechten van de KULeuven (1994 tot 1998) en als gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Eric De Gryse is redacteur van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht (sectie intellectuele rechten, recht en technologie) en is auteur en medeauteur van diverse publicaties in de domeinen waarin hij actief is.

Hij is gerangschikt in Band 2 in Intellectuele Eigendom door  Chambers & Partners, als een Leading Individual door The Legal 500,  in de Silver Band in merkenrecht door WTR1000, en in de Silver Band in octrooirecht door iAM Patent. Hij is erkend als  Trademark Star en als Patent Star door IP Stars, en hij is Recommended in octrooirecht en in merkenrecht door Who’s Who Legal (Global Leaders Guide).

Eric De Gryse is actief lid van verscheidene beroepsorganisaties. Hij is lid van de Adviesraad van de European Patent Lawyers Association (EPLAW). Hij islid van hetcomité “Geographical Indications” bij de International Trademark Association (I.N.T.A.), dat hij voorzat in 2016-2017. Hij heeft meegewerkt aan het opstellen van diverse rapporten voor de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (A.I.P.P.I.).

Eric De Gryse is ook lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), de International League of Competition Law (L.I.D.C.) en de Association Belge pour le Droit d’Auteur (ABA).

Kandidaat in de rechten (U Namur),1990
Licentiaat in de rechten (KUL), 1993
Magister Iuris (Universiteit van Trier, Duitsland), 1993
Lid van de Balie van Brussel sinds 1994

Rankings

Nieuws

Publications

P. CAMPOLINI, A. CLERIX, E. DE GRYSE, C. DEKONINCK, F. DE VISSCHER, N. D’HALLEWEYN, G. MEYER, D. OP DE BEECK, S. VANDENWYNCKEL et K. VANHALST, « AIPPI Belgian Group Report Q244 – Inventorship of multinational inventions »
Ing.-Cons., 2015, pp. 193-207
22 september, 2015