Het beschermen van innovatie en onderscheidend vermogen door middel van intellectuele eigendom (IE) is van essentieel belang. IE is niet alleen een kwestie van bescherming en handhaving (d.m.v. geschillenregeling, douanemaatregelen, enz.), maar het is ook een actief dat in de bedrijfscyclus moet worden geïntegreerd en beheerd (d.m.v. licenties, overdracht, audit, belastingvoordelen, financiering en effecten). De exploitatie van intellectuele eigendomsrechten doet ook vragen rijzen in verband met de marktregulering, zoals de toepassing van mededingingsregels en het vrij verkeer van goederen en diensten.

Onze diensten

Onze juridische diensten bestrijken octrooien, merken, auteursrecht, tekeningen en modellen, knowhow & fabrieksgeheimen, geografische aanduidingen en kwekersrechten, alsook aanverwante takken zoals levensmiddelenrecht, distributierecht, mededingingsregels, marketing en reclamerecht alsook consumentenbescherming en marktpraktijken of nog de bescherming van persoonsgegevens.

Bij geschillen streven wij naar flexibele en realistische oplossingen, zij het via onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of voor de rechtbank. Onze advocaten hebben uitgebreide en diepgaande ervaring voor alle Belgische rechtbanken, het Benelux-Gerechtshof, het Gerecht van de EU en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ons team staat ook de advocaten bij het Hof van Cassatie van Simont Braun bij, wanneer zij IE-zaken behandelen. Wij behandelen regelmatig internationale en grensoverschrijdende geschillen, vaak in samenwerking met de gerenommeerde onafhankelijke kantoren in het buitenland.

Het IE-team van Simont Braun staat cliënten ook bij in due diligence-opdrachten en bij de structurering, onderhandeling en het tot stand komen van complexe projecten waarbij IE-rechten de inzet vormen (alle vormen van licenties, O&O-contracten, samenwerkingsovereenkomsten zoals consortia of joint ventures, toeleverings- en distributieovereenkomsten, enz.).

Wij adviseren cliënten in diverse sectoren, waaronder chemie, geneesmiddelen, energie, elektromechanica, telecommunicatie, muziek, film, media, software, databanken, luxegoederen, voeding, detailhandel, reclame en direct marketing.

Onze praktijk is sterk internationaal gericht dankzij de talenkennis van onze advocaten en de actieve betrokkenheid van het team bij meerdere internationale organisaties en hun wetenschappelijk/academisch werk op het gebied van intellectuele eigendom.

Onze aanpak

Bij de behandeling van projecten of geschillen besteden wij de grootste aandacht aan een goed begrip van de commerciële context en staan praktische aspecten centraal. Bij Simont Braun wordt dit gecombineerd met een nauwgezette opvolging van ontwikkelingen op wetgevend vlak en in de rechtspraak.  Advocaten volgen niet alleen permanente vorming (intern en extern), maar nemen ook deel aan tal van wetenschappelijke activiteiten. Waar nodig werken wij steeds nauw samen met onze andere afdelingen, met name Corporate/M&A, Banking & Finance, Real Estate en Tax.

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Arnaud Detry
Arnaud
Detry
Medewerker
Marie-Ysaline Lannoye
Marie-Ysaline
Lannoye
Medewerkster
Ségolène Nève
Ségolène
Nève
Medewerkster
Noah Verbaenen
Noah
Verbaenen
Medewerker

Rankings