Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Intellectuele eigendom


Het beschermen van innovatie en onderscheidend vermogen via Intellectuele Eigendom (IE) is essentieel. Maar IE betreft niet enkel bescherming en handhaving (procedures, douanemaatregelen, enz.), het is eveneens een vermogensbestanddeel dat geïntegreerd kan worden in de commerciële cyclus (verstrekken van licenties, overdrachten, audit, belastingvoordelen, financiering, zekerheden). Het gebruik van IE-rechten geeft ook aanleiding tot aangelegenheden betreffende marktregulering, zoals mededingingsregels en vrij verkeer van goederen en diensten.Onze diensten


Onze werkzaamheden strekking zich uit tot Octrooien, Merken, Auteursrecht, Tekeningen en Modellen, Knowhow en Bedrijfsgeheimen, Geografische aanduidingen en Kwekersrechten, alsook alle gerelateerde domeinen zoals Levensmiddelenwetgeving, Distributieaangelegenheden, Mededingingsregels, Advertentieregels en Consumentenbescherming (met inbegrip van bescherming van persoonsgegevens).

Wanneer geschillen ontstaan, richten wij ons op flexibele en haalbare oplossingen, ofwel via onderhandelingen, bemiddeling, of arbitrage, ofwel voor het gerecht. Onze vennoten hebben een lange en diepgaande ervaring voor alle Belgische gerechten, het Benelux Gerechtshof, het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het team assisteert ook de vennoot die advocaat is bij het Hof van Cassatie in IE-aangelegenheden. Wij behandelen regelmatig grensoverschrijdende of multinationale procedures, eveneens in samenwerking met onafhankelijke buitenlandse kantoren van hoge kwaliteit.

Het IE-team van Simont Braun staat haar cliënten ook bij in due diligence opdrachten, vennootschapsstructuren, onderhandelingen en het vervullen van complexe projecten betreffende IE-rechten (O&O overeenkomsten, consortium, beleveringsovereenkomsten, licenties, joint ventures, distributie, enz.).

Wij adviseren cliënten in verschillende sectoren, zoals deze betreffende chemie, farmaceutica, energie, elektromagnetische techniek, telecommunicatie, muziek, film, media, software, databanken, luxegoederen, levensmiddelen, detailhandel, publiciteit en direct marketing.

Onze praktijk heeft een sterke internationale focus dankzij de talenkennis van onze advocaten en de actieve betrokkenheid van het team in verschillende internationale organisaties en wetenschappelijk/academisch werk betreffende IE.Onze aanpak


Aandacht voor de bedrijfsnoden en praktische aspecten is essentieel wanneer men projecten of conflicten behandelt. Bij Simont Braun combineren we dit met een permanente interne en academische opvolging van de wetgeving en de rechtspraak. Wanneer nuttig of gepast, werken wij in nauw verband samen met het team vennootschappen, bank en financieel, vastgoed of belastingen.Markterkenning