Videogames en interactief entertainment

Videogames en interactief entertainment zijn sinds enkele jaren aan een sterke opmars bezig en staan nu met stip op één genoteerd in de entertainmentindustrie. Simont Braun heeft een toegewijd multidisciplinair team opgericht om alle juridische en regelgevingskwesties met betrekking tot dit bruisende ecosysteem op alle vlakken te behandelen.

Videogames en interactief entertainment zijn sinds enkele jaren aan een sterke opmars bezig en staan nu met stip op één genoteerd in de entertainmentindustrie. Simont Braun heeft een toegewijd multidisciplinair team opgericht om alle juridische en regelgevingskwesties met betrekking tot dit bruisende ecosysteem op alle vlakken te behandelen.

 

Je hebt een videogame project… Wat nu?

Je hebt een juridische structuur nodig

Wij adviseren je over de beste oplossing om het project te structureren.

Wij helpen je bij de oprichting van een vennootschap via dewelke het project kan worden ontwikkeld en gefinancierd en die toelaat om samen te werken met anderen.

Samenwerking is de sleutel

Je kan ervoor kiezen om samen te werken met (grafische) ontwerpers, ontwikkelaars, distributeurs en streaming platforms.

Hoe moet je omgaan in de relaties met al deze actoren (onderaanneming, joint venture, distributieovereenkomsten)? Wie bezit de rechten op de inhoud, het ontwerp of de technologie die in het kader van deze samenwerkingen wordt gecreëerd? Hoe kan je een licentie verwerven op deze rechten en op welke manier kan je ze overdragen?  Hoe bestaande inhoud integreren en aanpassen?  Wie is eigenaar van het eindproduct en wie draagt uiteindelijk de aansprakelijkheid? Hoe zit het met de gevolgen van de veelbesproken EU Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud?

Je hebt financiering nodig

Je kan fondsen werven door schuldfinanciering (d.w.z. geld lenen van een kredietverlener of bedrijfsobligaties uitgeven) of aandelenfinanciering (d.w.z. aandelen van je onderneming uitgeven). Er is traditionele financiering waarbij banken en traditionele investeerders betrokken zijn, maar ook nieuwe alternatieven zoals partner financing, crowdfunding, alternatieve leningen, enz. die uit de technologische vooruitgang zijn ontsprongen.

Ons team zal je begeleiden bij de verschillende manieren om toegang te krijgen tot financiering alsook je adviseren over de voor- en nadelen.

Je moet een product maken, op de markt brengen en distribueren

Er zijn vele mogelijkheden: licenties, distributie, samenwerking met grote platformen, directe online verkoop, enz.

Wij kunnen je bijstaan in de strategische, commerciële en contractuele aspecten van deze soms complexe keuzes.

Je hebt bescherming nodig… en je spelers ook

Hoe zal het product beschermd worden, de naam, de technologie, de inhoud, de software, de ontwerpen? Welke intellectuele eigendomsrechten spelen een rol?  Ben jij eigenaar van eventuele rechten?  Hoe zit het met de ontwikkelaar?

Worden de gegevens en berichten van uw spelers in de chatrooms privé gehouden? Is de bescherming van hun persoonsgegevens gewaarborgd?

En hoe zit het met de in-game betalingen en munteenheden?

Welk soort “geld” zal in het videogame worden gebruikt? Hoe komen de spelers aan deze munten en wat kunnen ze ermee doen (zowel binnen als buiten het spel)?

Ons digital finance team beschikt over unieke expertise op het gebied van betalingen en (virtuele) valuta, ook in de game-industrie. Wij kunnen je helpen bij het bepalen van de wettelijk statuut van dergelijke geldwaarden die in de game worden gebruikt, en van de risico’s en mogelijkheden ervan.

Bovenal kunnen wij ervoor zorgen dat je voldoet aan alle mogelijk van toepassing zijnde financiële regelgeving en vereisten: is de (virtuele) valuta een louter betaalmiddel of kwalificeert het ook als een financieel instrument? Heb je een vergunning nodig als financiële instelling? Zijn de antiwitwasregels van toepassing? Hoe werkt je samen met vergunde entiteiten en blijf je zelf uit de gevarenzone van de regelgeving?

Wij bieden gedegen en pragmatische expertise op dit gebied. Simont Braun is ook auteur van een van de eerste pragmatische analyses van de reglementering inzake in-game betalingen (lees hier meer).

 

Hoe kunnen we helpen?

Simont Braun kan je doorheen al deze stappen begeleiden. Wij bieden allesomvattende juridische bijstand om je project te verwezenlijken, veilig, en in lijn met de gewenste doelstellingen en strategie. Wij bieden echte full-service expertise die tegelijk ook tegemoet komt aan jouw specifieke noden.

Ons multidisciplinaire team voor gaming en entertainment bestaat uit deskundigen op het gebied van technologie, digitale financiële diensten, intellectuele eigendom, e-commerce, gegevensbescherming, handelsrecht, vennootschapsrecht en belastingen.

Simont Braun is een leider in andere tech-gerelateerde sectoren zoals FinTech: ons gepassioneerde Digital Finance Team is een referentie en trendsetter in België. Onze expertise is uniek op de markt en we zorgen ervoor dat we constant op de hoogte blijven van alle tech- en markttrends.

 

Neem contact op

Voor vragen, advies of bijstand, neem contact op met ons team: gaming@simontbraun.eu

Advocaten

Steven Callens
Steven
Callens
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Philippe De Prez
Philippe
De Prez
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Jorgen Fleussu
Jorgen
Fleussu
Medewerker
Esra Güler
Esra
Güler
Medewerker
Arthur Van Den Bossche
Arthur
Van Den Bossche
Medewerker