Joris Beckers

Joris Beckers is gespecialiseerd in vastgoed transacties. Hij begeleidt en adviseert vastgoedontwikkelaars en -investeerders doorheen de verschillende fases van de vastgoedcyclus, gaande van het structureren van vastgoed(her)ontwikkelingen en investeringen, de aankoop van vastgoed (inclusief zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal), de opmaak en onderhandeling van gebruikscontracten (huur, ter beschikking stelling, bezetting), adviesverlening m.b.t. de volledige waaier van contractuele kwesties en de verkoop van vastgoed.

Daarnaast focust Joris zich ook op ESG en in het bijzonder de impact van het versneld toenemende volume aan regelgeving inzake sustainability, zowel op federaal als regionaal niveau, op de verschillende actoren in de vastgoedsector.

Verder vertegenwoordigt hij cliënten zowel in gerechtelijke procedures als arbitrageprocedures in België.

Naast zijn expertise in vastgoed heeft Joris ook een aanzienlijke achtergrond in commerciële contracten, met een bijzondere focus op franchising, distributie en oneerlijke marktpraktijken.

Joris is tevens deeltijds praktijk assistent aan de faculteit rechten van de KUL.

Handelsingenieur (KUL), 2002
Master in de Rechten (KUL), 2006
Lid van de Balie van Brussel sinds 2006