Detailhandel & e‑commerce

Elke vorm van marketing, reclame en de verkoop van producten en diensten, zowel online als in de ‘echte wereld’, brengt juridische problemen met zich mee, in sommige gevallen zelfs heel complexe.  

Gegevensbescherming wordt ook een belangrijk aspect van nieuwe marketingstrategieën, waarbij e-commerce dergelijke kwesties internationaler en complexer dan ooit maakt.

Reclame is niet alleen een kwestie van consumentenbescherming, maar ook een essentieel marketinginstrument dat door de autoriteiten en uw concurrenten op de voet wordt gevolgd.

Globale strategie en dagelijkse bijstand

Zodra uw marketingstrategie is bepaald, kunnen er talrijke vragen rijzen. Welk distributiesysteem is geschikt? Voldoet uw website aan de regels voor e-commerce? Is uw merk voldoende beschermd? Welke wetgeving is van toepassing op de producten of diensten in kwestie? Mag u overal dezelfde reclame gebruiken? Hoe zit het met expliciete of impliciete vergelijking in uw reclame? 

Wij helpen u bij het beantwoorden van al deze vragen (en nog veel meer) om uw producten en diensten doeltreffend te beschermen via alle commerciële en marketingaspecten.

Simont Braun zorgt voor multidisciplinaire bijstand en staat u met name bij in de volgende materies: distributievorm, op maat gemaakte contracten, sectorspecifieke regels, concurrentiebeperkende praktijken, merken, auteursrecht, online verkoop, offline en online algemene verkoopsvoorwaarden, reclame, parasitair gedrag, promotionele en andere handelspraktijken, consumentenbescherming, GDPR-naleving, veiligheid, etikettering, enz.

 

Een concrete aanpak in dialoog met uw strategie

Wij richten ons op uw marktrealiteit en commerciële behoeften bij de behandeling van marketing-, e-commerce- en retailzaken. Onze expertise gaat van het onderhandelen en opstellen van contracten, het verstrekken van adviezen tot elke vorm van geschillenbeslechting

Ons team kan u ook bijstaan bij de onderhandelingen met de bevoegde administratieve en professionele instanties, zoals de Economische Inspectie, de Kansspelcommissie, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de mediatoezichthouders waaronder Mediaraad en Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en de Raad voor de Reclame (JEP).

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Steven Callens
Steven
Callens
Vennoot
Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Thomas Derval
Thomas
Derval
Counsel
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Julie Braeckman
Julie
Braeckman
Medewerkster