Contact:

Praktijken:

Sectoren:

Talen:

Frans - Engels - Pools

Laura Grauer

Laura Grauer beoefent voornamelijk materies die verband houden met publiek recht.

Zij beschikt over een ruime ervaring in het domein van overheidsopdrachten. In het kader hiervan staat zij aanbestedende overheden en marktdeelnemers bij, zowel in de fase van het ontwerp van de overheidsopdrachten als bij de toewijzingen hiervan, ongeacht of het gaat om overheidsopdrachten van werken, leveringen of diensten. Zij komt eveneens tussen in procedures met betrekking tot overheidsopdrachten (toekenning en uitvoering van overheidsopdrachten).

Daarnaast heeft Laura een diepgaande kennis met betrekking tot overeenkomsten met overheden in de ruime zin (concessies, publiek-private samenwerking, etc.).

Haar expertise strekt zich eveneens uit tot ruimtelijke ordening en milieu, en in het bijzonder energierecht, met name het bijstaan van operatoren die actief zijn in deze sector en de gerechtelijke procedures die hierop betrekking hebben.

Tenslotte legt Laura zich toe op de interdisciplinaire praktijk van het financieel administratief recht waarbij ze openbare en private operatoren adviseert in het kader van subsidies, financiering of nog overheidsopdrachten met betrekking tot financiële diensten.

In haar dagelijkse praktijk pleit zij voor de verschillende gerechtelijke rechtbanken, de Raad van State of nog het Grondwettelijk Hof.

Laura Grauer heeft meegewerkt aan de modernisering van de Huisvestingscode van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in werking getreden is op 1 januari 2018. Zij heeft eveneens meegewerkt aan de voorbereiding van de wetgevende teksten met betrekking tot erfdienstbaarheden van de MIVB in het kader van het project Metro Noord.

Laura is assistent in grondwettelijk recht en fundamentele rechten en vrijheden aan de Université Libre de Bruxelles.

Laura wordt door The Legal 500 erkend als Rising Star in Real Estate.

Master in de rechten (ULB), 2010

LL.M. in Europees Recht (King’s College London, 2011)

Lid van de balie van Brussel sinds 2010

Rankings

Nieuws

Publications

T. DERVAL et L. GRAUER, « Infraction urbanistique et illicéité de l’objet du contrat de vente : un trait d’union ténu »
R.G.D.C./T.B.B.R., 2015, p. 422
5 juni, 2015
L. Grauer, «"Wonen in eigen streek": une entrave aux droits de séjour et de circulation du  citoyen européen», obs. sous C.J.U.E., 1re ch., 8 mars 2013, J.T., n° 6533, 2013, pp. 603 et s.
1 januari, 2013
« Les besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial »
in Aux frontières des marchés publics, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 37-53.
22 december, 2020
"L’arrêt de la Cour de justice du 6 juin 2019, ou la confirmation bienvenue d’une dérégulation partielle de certains services juridiques prestés par un avocat"
L'Observateur de Bruxelles, n° 120, Avril 2020
1 april, 2020
« Les marchés publics de services financiers, Etat général de la question et aspects particuliers », Chronique des marchés publics 2014-2015, pp. 951-989.
26 januari, 2015