Ruimtelijke ontwikkeling en milieurecht

Ruimtelijke ontwikkeling en milieurecht hebben een belangrijke en toenemende invloed op het bedrijfsleven en -gedrag. Zij vormen tevens een belangrijk onderdeel van elk(e) vastgoedproject of -transactie.

Ons team heeft een uitgebreide expertise in deze steeds meer complexe aangelegenheden, zoals vergunningen, bodemsanering, bijstand bij voorafgaande verplichte milieueffectrapporten, besprekingen met overheden en juridische verdediging, binnen de drie gewesten van het land.

Krachtige juridische en praktische bijstand

Onze ervaring bestrijkt ook praktische aangelegenheden, zoals de gevoeligheden van de vergunningverlenende overheden over gegevens buiten de wetteksten, de manier om vastgelopen toestanden te ontsluiten of technisch uitdagende aspecten van vastgoedtransacties.

Dankzij onze doorgedreven kennis kunnen wij ook advies verlenen over, en manieren bedenken om het risico te beperken op een vergunningsweigering of op procedurele onregelmatigheden die later aanleiding kunnen geven tot de ongeldigheid van verkregen vergunningen, en hierbij mogelijke verregaande gevolgen vermijden.

Onze praktijk omvat ook onteigeningen, zowel voor overheidsinstellingen als voor privé-actoren, en de geschillen die hiermee gepaard gaan.

Advocaten

Joris Beckers
Joris
Beckers
Partner
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster