Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Publiek en administratief recht


Het optreden van de overheid en de wetgevende reguleringsmaatregelen nemen voortdurend toe en maken thans onvermijdelijk deel uit van het huidige economische landschap. De internationale financiële crisis heeft een zware druk op de Staten uitgeoefend om hun belangrijkste begrotingstekorten en hun schuldenlast te beperken.


In dit opzicht is het publiek en administratief recht een essentieel bestanddeel van de zakenwereld geworden.


Simont Braun kan in dit verband alle juridische aspecten behandelen.Onze diensten


Het team van Simont Braun beschikt over een ruime ervaring op alle gebieden van het publiek en administratief recht. Zowel wat transacties als geschillenbeslechting betreft, op nationaal of internationaal vlak, verstrekt ons team adviezen en bijstand op maat in alle takken van het publiek recht en inzake overheidscontracten. Onze praktijk behelst administratieve overeenkomsten, overheidsopdrachten in alle overheidssectoren, het beheer van overheidsgoederen, de financiële structurering van overheidsprojecten, publiek-private samenwerkingen, de vergunningen en toelatingen, bijstand aan overheidsbedrijven en alle onderdelen van de overheidsregulering.


Wij vertegenwoordigen onze cliënten bij de administratieve overheden, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de andere nationale rechtscolleges. Zij het betreffende een overheidsinstantie of een gemeentelijke, gewestelijke, federale of een Europese instelling treedt ons team steeds op op basis van een grondig begrip van de activiteiten van onze cliënten.


Wij helpen onze cliënten bij het opstellen van wetgevende en regelgevende ontwerpen en in de oprichting of reorganisatie van privé- en overheidsinstelling. Wij hebben eveneens een uitgebreide kennis van het optreden van de overheid in de economische sfeer en treden tevens op inzake staatssteun, overheidsholdingen, intergemeentelijke samenwerking, regelgeving betreffende de economische expansie, concessies van openbare dienst, managementovereenkomsten, enz.Onze aanpak


Wij werken op geïntegreerde wijze en in samenwerking met onze afdelingen Banking, Corporate en Real Estate. Deze nauwe samenwerking laat ons toe om het probleem en de projecten te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, gelet op het wettelijk en economisch kader dat van toepassing is.Ervaring  • Vertegenwoordiging van twee belangrijke overheidsinstellingen tijdens hun fusie.

  • Bijstand aan een overheid in het kader van de oprichting en ontwikkeling van een nieuwe metrolijn.

  • Regelmatige bijstand aan overheidsinstellingen en aan Belgische en buitenlandse vennootschappen inzake de passende structurering van hun overheidsopdrachten, de opstelling van hun offertes en bestekken, o.m. de keuze van de gunningscriteria, de opvolging van de gunning en opstelling van overheidscontracten, en de behandeling van alle beroepen ter zake.

  • Regelmatige bijstand van de overheid in de opstelling van wetgevende en regelgevende ontwerpen in allerhande rechtsgebieden.