Overheidsregulering en aanwezigheid van overheidsinstellingen zijn een algemeen kenmerk van de hedendaagse economie. Het publiek en administratief recht heeft dan ook een aanzienlijke invloed op de economische activiteiten. 

Wij behandelen alle aspecten van deze rechtstak, met bijzondere nadruk op overheidsopdrachten en PPS, ruimtelijke ontwikkelingen en milieurecht, het opstellen van wetgeving en het structureren van overheidsoptreden.

Een uitgebreide praktijk met specifieke nadruk

Wij zijn tevens gespecialiseerd in andere domeinen van het publiek recht, zoals overheidseigendom, financiering van openbare projecten, openbare nutsvoorzieningen, vergunningen, toelatingen en regelgevende aangelegenheden.

Wij vertegenwoordigen regelmatig cliënten in geschillen en procedures in deze materies, met inbegrip van administratieve beroepsprocedures en de gespecialiseerde publiekrechtelijke rechtscolleges die het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zijn.

Wij hebben tevens een grondige kennis van de manier waarop de overheid in de economie optreedt: staatssteun, overheidsdeelnames, intercommunales, wetgeving inzake economische expansie, concessies voor openbare diensten, beheersovereenkomsten, enz.

Advocaten

Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster