Sander Van Loock

concentreert zich voornamelijk op het contractenrecht, het ondernemingsrecht, het vennootschapsrecht en het financieel recht. In die domeinen vertegenwoordigt hij Belgische en internationale cliënten voor Belgische rechtbanken en in arbitrale procedures, en adviseert hij hen.

Sander is secretaris van de werkgroep die door de Minister van Justitie aangesteld is voor de hervorming van het verbintenissenrecht.

Als vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KULeuven, bereidt hij een doctoraat voor over de zekerheidsagent in gesyndiceerde kredieten. Daarnaast is hij assistent aan het Centre de Droit Privé aan de Université Saint-Louis Bruxelles.

Sander is lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en de reeks Ius Mercatorum. Hij heeft verscheidene publicaties in het contractenrecht, het ondernemingsrecht en het financieel recht op zijn naam staan. Zijn publicaties zijn beschikbaar hier. Daarnaast is hij een regelmatige spreker op wetenschappelijke congressen en studiedagen.

In 2014 ontving hij de Ius Commune Prize voor een bijdrage over de insolventie van Lehman Brothers en de bescherming van cliëntengelden, gepubliceerd in de European Review of Private Law.

KULeuven (Bachelor in de rechten, 2008)

Université Montpellier I, Frankrijk (Erasmus uitwisseling, 2009)

KULeuven (Master in de rechten, 2010)

University of Cambridge (LL.M Commercial Law, 2011)

Lid van de Balie van Brussel sinds 2017

Nieuws