De transportsector vervult een centrale economische rol in België vanwege de geografische ligging van het land, zijn complexe netwerken (lucht, spoor, weg en water) en zijn ervaring inzake vervaardiging van voertuigen en reserveonderdelen. Zowel privé- als openbare instellingen spelen een belangrijke rol in het vervoernetwerk. Grootschalige infrastructuurprojecten en daarbij verbonden transportactiviteiten brengen talrijke juridische vragen mee die een integrale benadering vereisen, zowel op het vlak van het privaatrecht (bv. contracten, aansprakelijkheidsrecht en persoonsgegevens) als het publiekrecht (bv. specifieke regelgeving, milieurecht, stedenbouw, veiligheid, overheidsopdrachten en Europees recht, met inbegrip van markttoegang).

Onze expertise

Simont Braun begeleidt overheidsinstellingen, privébedrijven en overheden tijdens alle fasen van hun infrastructuurprojecten, productieactiviteiten en transportdiensten, van het ontwerp tot de uitbating. Onze bijstand omvat het onderhandelen en opstellen van contracten, het toezien op het verkrijgen van vergunningen, administratieve procedures en het vertegenwoordigen van cliënten voor de rechtscolleges.

Onze expertise in deze sector behelst meerdere rechtstakken, zoals vennootschapsrecht, fusies en overnames, governance, vastgoed, intellectuele eigendom, consumentenbescherming en andere materies van algemeen economisch recht.

De deskundigheid van ons kantoor op het gebied van mobiliteit heeft ertoe geleid dat wij de overheden hebben bijgestaan bij de ontwikkeling van de toekomstige uitbreiding van de Brusselse metrolijn (Lijn M3 Noord/Bordet), onder meer door het verstrekken van adviezen en het behandelen van praktische vragen in verband met vergunningen, erfdienstbaarheden, onteigening, milieukwesties, overheidsopdrachten, het opstellen en onderhandelen van verschillende overeenkomsten met private en publieke ondernemingen.

Ons team staat ook regelmatig spoorwegmaatschappijen en gewestelijke vervoersmaatschappijen bij in hun handelingen inzake vastgoed (met inbegrip van publiek- en administratiefrechtelijke onderdelen), de bescherming van de knowhow van hun werknemers, stedenbouw, gebruik van gegevens uit camerabewaking en verwerking van persoonsgegevens.

Advocaten

Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Tom Swinnen
Tom
Swinnen
Managing Partner
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Sander Van Loock
Sander
Van Loock
Medewerker