Overheidsopdrachten, overeenkomsten en samenwerking met de privé-sector maken een aanzienlijk deel uit van de economie. 

Wij staan zowel publieke, internationale als privé-personen bij in dergelijke zaken. Onze ruime ervaring beslaat de hele gang van zaken, vanaf het uitwerken van een overeenkomst of samenwerkingsverband tot de gunning en uitvoering ervan en alle vragen daaromtrent, ook eventuele geschillen.

Een gedetailleerde juridische expertise met aandacht voor praktische en technische aspecten

Naast een grondige kennis van de juridische gegevens streven wij naar een inzicht in de praktische en technische vragen, teneinde een geïntegreerde aanpak en oplossing te bieden. 

Wij zijn betrokken bij een aantal grote openbare infrastructuurprojecten en omvangrijke overheidsopdrachten of samenwerkingsverbanden, die een uitgebreide kennis, algemene vaardigheid en de bekwaamheid om verschillende materies te behandelen, zoals vennootschapsrecht, stedenbouwkundig recht, milieurecht en fiscaal recht, vergen. 

Wij behandelen ook de financiële aspecten van een overheidsproject of -onderneming, met inbegrip van de budgettaire beperkingen (ESR) en hun voorwaarden.

Advocaten

Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster
Lindsay Van Linthout
Lindsay
Van Linthout
Medewerkster