UPC-Overeenkomst: het Eenheidsoctrooi & het Eengemaakt Octrooigerecht

Volgens het Europees Octrooibureau [link] zijn het “Eenheidsoctrooi” en het Eengemaakt Octrooigerecht de elementen die het huidige gecentraliseerde octrooiverleningssysteem in Europa zullen aanvullen en versterken.

Zij zijn bedoeld om gebruikers een kosteneffectieve optie te bieden voor octrooibescherming en procesvoering in een groot deel van Europa. Het nieuwe systeem gaat in op 1 juni 2023.

Download ons volledig artikel (in het Engels) over dit onderwerp hier.

Intellectual property law Simont Braun Belgian business law firm

Algemeen overzicht

De invoering van het Europees octrooi met eenheidswerking op 1 Juni 2023 gaat gepaard met de oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht gerecht, gebruikelijk genaamd “UPC” (Unified Patent Court), dat exclusief bevoegd is om kennis te nemen van bepaalde vorderingen inzake dit nieuwe type octrooi en enkele andere soortgelijke titels. Voor meer informatie, volg deze link

 De overgangsperiode en het “opt-out” mechanisme

Gedurende een overgangsperiode van (ten minste) zeven jaar  kan een vordering wegens inbreuk of nietigheid van een Europees octrooi zonder eenheidswerking (of van een op een dergelijk octrooi gebaseerd ABC), naar keuze van de eiser, nog steeds worden ingesteld voor het UPC of voor een nationale rechtbank.

De octrooihouder zal de bevoegdheid van het UPC, en dus i.h.b. de mogelijke nietigverklaring van zijn octrooi voor alle UPC-Staten door één rechterlijke beslissing, kunnen vermijden dankzij een “opt-out”-verklaring die zo snel mogelijk moet worden ingediend. Het voordeel van de “opt-out” geldt voor het octrooi in kwestie (en desgevallend het daarop gegronde ABC) voor de gehele geldigheidsduur ervan.

Voor meer informatie over hoe het “opt-out” mechanisme werkt, de voordelen en risico’s ervan, en hoe het te activeren, volg deze link

Welke bevoegdheden heeft het Eengemaakt Octrooigerecht?

De inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende het UPC leidt tot een korte bespreking van :

  • de belangrijkste regels omtrent de “materiële” bevoegdheid van het UPC, d.w.z. het voorwerp en de aard van de vorderingen voor dit gerecht. Volg deze link voor meer informatie
  • de belangrijkste regels die de “interne” bevoegdheid zullen bepalen tussen de EU Lidstaten die deze overeenkomst (UPC-Staten) ratificeerden. Voor meer informatie, volg deze link
  • de belangrijkste regels die de “internationale” bevoegdheid van het UPC zullen bepalen, d.w.z. ten aanzien van EU-Lidstaten die de UPC-overeenkomst niet hebben bekrachtigd, alsook “derde” (niet-EU) Staten. Voor meer informatie, volg deze link

Procedureregels en kosten

Voor een overzicht van het strikte procedurele kader en de kosten, volg deze link

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Ségolène Nève
Ségolène
Nève
Medewerkster
Noah Verbaenen
Noah
Verbaenen
Medewerker