Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Non-Profit Organisaties

Non-profit organisaties voeren diverse projecten uit, zowel publiek als privaat en strekken zich uit tot vele domeinen van diensten of activiteiten, van cultuur en gezondheid tot milieu of behoud van erfgoed.

Zij kunnen verschillende vormen aannemen (VZW, stichtingen, IVZW, fondsen, sociale ondernemingen, enz.) en zijn onderworpen aan een specifiek wettelijk kader, ook al zien we een trend dat de verschillen met bedrijven afnemen.

In het licht van de diversiteit van de activiteiten van non-profit organisaties en manieren van financiering, is een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk om een volledige en aangepaste bijstand te kunnen geven. Zeker aangezien de actoren persoonlijk bloot staan aan belangrijke risico’s.

Onze expertise

Simont Braun heeft een jarenlange ervaring in het adviseren van een breed gamma aan non-profit organisaties in verband met alle aspecten van hun bestaan, van oprichting tot ontbinding, van de meest voorkomende tot de meest complexe en unieke problemen. Simont Braun adviseert academische entiteiten, liefdadigheidsinstellingen, stichtingen, culturele instituties, enz. Onze diepgaande expertise laat ons toe te handelen als een enkele dienstverlener.

Wij zijn in het bijzonder bewust van hetgeen dat non-profit organisaties anders maakt en van de commerciële en politieke beperkingen die er zijn. Daardoor kunnen wij realistische, pragmatische en kostefficiënte oplossingen aanbieden.

In het bijzonder heeft Simont Braun een aanzienlijke ervaring opgedaan in het bijstaan van non-profit organisaties met:

  • Vastgoed en administratief recht: keuze van de gebouwen, huurovereenkomsten, administratieve procedures…

  • Vennootschapsrecht: oprichting, corporate governance…

  • Een brede variatie aan vragen van arbeidsrecht

  • Problemen van intellectuele eigendom: handelsnaam, handelsmerk, auteursrechtelijke aangelegenheden…


Enkele recente projecten

  • Oprichting van een stichting van openbaar nut actief in de milieusector (herintroductie en kolonisatie van flora en fauna);

  • Onderhandelen van huurovereenkomst voor de gebouwen gebruikt door een belangrijke liefdadigheidsinstelling in de gezondheidszorg;

  • Herwerken en actualiseren van de statuten van een VZW die zich bezighoudt met de promotie van muziekkunst en het organiseren van internationale wedstrijden voor virtuozen;

  • Een project voor de herstructurering van aandelen ontwikkeld in een bedrijf voor openbaar vervoer;

  • Herstructurering van de activiteiten van televisiedistributie in een gemeentelijke VZW.