Gezondheidszorg, geneesmiddelen en life sciences

Om vanuit juridisch oogpunt met biowetenschappen en de farmaceutische industrie om te gaan, is een diepgaande kennis vereist van de talrijke toepasselijke Europese en Belgische regels inzake de productie, distributie, marketing en reclame van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Intellectuele eigendom (octrooien, ABCs, merken, software …) en aanverwante rechten (bescherming van knowhow, data- en marktexclusiviteit), spelen een essentiële rol bij de bescherming van de levenscyclus van het geneesmiddel en de concurrentievoordelen die voortkomen uit de gemaakte aanzienlijke investeringen. Andere aanverwante aspecten, zoals openbare aanbestedingen, onderzoeks- en ontwikkelingscontracten, bescherming van persoonsgegevens en van data in het algemeen, administratieve procedures, e.d. spelen eveneens een belangrijke rol.

Multidisciplinaire juridische bijstand

Bij Simont Braun werken verschillende teams samen om de meest uiteenlopende actoren op dit gebied bij te staan. Ons team Intellectuele Eigendom beschikt over een bijzonder uitgebreide en gespecialiseerde ervaring in de dikwijls internationale octrooi- en merkengeschillen in deze sector, alsook in alle materies die verband houden met reclame en distributie.  

Simont Braun verleent bijstand bij het opstellen en onderhandelen van contracten in de farmaceutische sector.  Diverse aspecten van de regelgeving inzake geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en de gezondheid komen daarbij aan bod.

Wij verlenen advies op het gebied van vennootschapsrecht, M&As, governance, onroerend goed, huurcontracten, distributie, concurrentiebeperkende praktijken, databanken, bescherming van software, verwerkingsdiensten en andere zaken van algemeen economisch recht.

Ruime ervaring voor alle actoren van de sector:

  • Diverse kwesties inzake etikettering en reclame met betrekking tot farmaceutische producten: adviezen, onderhandelingen met regelgevende instanties en geschillen tussen concurrenten;
  • Bijstand aan octrooi-, ABC- en merkhouders om hun exclusieve rechten te verdedigen;
  • Bijstand aan verschillende actoren in de afzetketen tegen vorderingen van derden in verband met IE-rechten en marktpraktijken, zoals bij dreiging van beslag inzake namaak of voorlopige verbodsmaatregelen alsook het voorbereiden en mogelijk instellen van nietigheidsvorderingen tegen sommige octrooien (zowel generieke als biosimilaire geneesmiddelen komen daarbij aan bod);
  • Vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, data- en marktexclusiviteit;
  • Transacties en adviezen met betrekking tot uitbesteding, marketinggegevens, klinische en andere persoonsgegevens, clinical trials;
  • Opslag van gezondheidsproducten en verkoopprovisieregelingen, diverse vormen van leveringscontracten, agentuurovereenkomsten en andere distributieovereenkomsten (inclusief kwesties in verband met het beheer van buitenlandse handelsvergunningen), e-commerce, verplichtingen inzake de levering van geneesmiddelen in het kader van openbare aanbestedingen;
  • Samenwerking van fabrikanten/importeurs met gezondheidswerkers, diverse vormen van samenwerking tussen gezondheidswerkers.

Advocaten

Eric De Gryse
Eric
De Gryse
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Michaël De Vroey
Michaël
De Vroey
Partner
Rafaël Jafferali
Rafaël
Jafferali
Vennoot
Axel Maeterlinck
Axel
Maeterlinck
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker
Zoé Ledent
Zoé
Ledent
Medewerkster