Bemiddeling in vastgoed

Een bemiddelde oplossing is te verkiezen boven een langdurig juridisch proces.

Of u zich nu in de voorafgaande fase van een geschil bevindt of al in een rechtszaak verwikkeld bent, is bemiddeling altijd een mogelijkheid om te overwegen. Wij raden onze cliënten aan bemiddeling in aanmerking te nemen in vastgoed- en bouwgeschillen, gelet op de (rechts)onzekerheid die gepaard gaat met het procederen.

Het is kenmerkend voor bouwprojecten dat hun uitvoering vaak jaren in beslag neemt en verschillende niveaus van (onder)aannemers betrekt. Daarom is een efficiënte geschillenbeslechting belangrijk in de bouwsector omdat het helpt de relaties in stand te houden tussen personen en entiteiten die samen moeten blijven werken aan een project in aanbouw en die in de toekomst misschien zullen samenwerken in het kader van andere projecten.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vertrouwelijke alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen samen met een bemiddelaar een oplossing voor hun geschil onderhandelen . De bemiddelaar is een neutrale partij die geen belang heeft bij de uitkomst en opgeleid is om een regeling tussen de partijen te bevorderen. Bij bemiddeling zijn de partijen de beslissingnemers en zij alleen kunnen tot een onderling aanvaardbaar akkoord komen. 

Vertrouwelijkheid staat centraal in het bemiddelingsproces en is essentieel voor het bereiken van een succesvol bemiddelingsakkoord. 

Alle documenten die worden opgesteld en alle verklaringen die tijdens en ten behoeve van een bemiddelingsproces worden afgelegd, zijn vertrouwelijk, kunnen niet in een andere procedure worden gebruikt, en zijn evenmin ontvankelijk als bewijs.

Een bemiddelingsakkoord kan door de bevoegde rechter worden gehomologeerd, waardoor het de kracht en gevolgen van een definitief vonnis verkrijgt.

 

Voordelen van bemiddeling in vastgoedgeschillen

Bemiddeling is vaak sneller en goedkoper dan een klassieke procedure. Het duurt meestal niet langer dan 3 of 4 sessies. Bemiddeling stelt de partijen in staat zelf een oplossing ten vinden voor hun geschil.

Een bemiddelde oplossing leidt meestal tot meer tevredenheid bij de partijen en de onderliggende relatie tussen hen blijft zoveel mogelijk behouden.

Bovendien kunnen de partijen een bemiddelaar aanstellen die gespecialiseerd is in bouwzaken, hetgeen uiterst nuttig kan zijn om de eigen kenmerken van de bouwsector te vatten.

De Federale Bemiddelingscommissie heeft een Bijzondere Commissie Bouw opgericht die als doel heeft bemiddeling in de bouwsector te onderzoeken en aan te moedigen. Meester Thomas Braun is binnen ons kantoor actief lid van de Bijzondere Commissie Bouw.

 

De rol van advocaten tijdens de bemiddeling

Bij bemiddeling is de rol van de advocaat anders omdat hij als een coach voor zijn cliënt moet optreden. De advocaat helpt zijn cliënt de sterke en zwakke punten van zijn dossier te beseffen en de beste en slechtste scenario’s te bepalen, mocht de zaak voor de rechter komen. 

Ten slotte kan de advocaat, op grond van zijn ervaring, zijn cliënt niet alleen raad geven over de inhoud van een akkoord, maar ook nuttig adviseren over het al dan niet bereiken van een akkoord tijdens de bemiddelingsprocedure of het verder procederen, onder andere door een realistisch idee te geven van wat de duur van een proces en de proceskosten zouden kunnen zijn.

De drie erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken van Simont Braun – Thomas Braun, Fanny Laune, Alexia Faes – zetten hun vaardigheden graag ter beschikking van de partijen om hen te helpen oplossingen te vinden.

Advocaten

Thomas Braun
Thomas
Braun
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Alexia Faes
Alexia
Faes
Medewerker
Lindsay Van Linthout
Lindsay
Van Linthout
Medewerkster

Rankings