Fanny Laune

Fanny Laune heeft ruime ervaring in commerciële geschillenbeslechting (inclusief insolventieprocedures), naast een uitgebreide expertise in vennootschapsrechtelijke M&A.

Zij vertegenwoordigt Belgische en internationale cliënten voor Belgische rechtbanken bij al hun commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen (met name geschillen tussen aandeelhouders, handelshuurovereenkomsten, faillissement, gerechtelijke reorganisaties, vereffeningen, etc.), en adviseert hen in die materies.

Zij was assistent voor Burgerlijk Procesrecht aan de ULB voor meer dan tien jaar en is nos steeds een wetenschappelijk medewerkster bij de eenheid burgerlijk procesrecht van de ULB. Zij beschikt dan ook over een bijzonder gespecialiseerde kennis en ervaring in dat rechtsdomein, wat voor onze cliënten een grote toegevoegde waarde uitmaakt.

Fanny is een erkende bemiddelaar in burgelijke en commerciële zaken bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Ze wordt door The Legal 500 erkend als Rising Star in Dispute Resolution en als Key Lawyer in Corporate M&A.

Fanny is auteur van verschillende publicaties in het Burgerlijk Procesrecht en aanverwante materies. Recent was zij auteur van een bijdrage in de twee eerste delen (van drie) van een handboek burgerlijk procesrecht (X., Droit du procès civil. Volume 1-2 – sous la direction scientifique de Jacques Englebert et Xavier Taton, Limal, Anthémis, 2018-2019).

Zij heeft de “Prix Paul Foriers” (ULB – 2004) en de “Prix René Marcq” (ULB – 2008) ontvangen. Zij heeft ook een LL.M afgewerkt aan de UC Berkeley School of law in 2011-2012 waarvoor zij een Fulbright beurs in de wacht sleepte.

Licentiate in de rechten (ULB) in 2007

Exchange Programme aan de Universiteit van Montreal in 2006

LL.M. (University of California, Berkeley (School of law) in 2012 (Fulbright and BAEF scholarships)

Erkende Bemiddelaar in burgelijke en commerciële zaken (2018)

Lid van de Balie van Brussel sinds 2007

Rankings

Nieuws

Publications

Fanny Laune, « Les vices de forme et de procédure : état des lieux des « nouveautés » et application pratique dans le procès civil », in X., Le point sur les défenses en droit judiciaire - sous la coordination de François Balot et Arnaud Hoc, Bruxelles, Larcier, Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, 2023
1 februari, 2023
X., Droit du procès civil. Volume 3 – sous la direction scientifique de Jacques Englebert et Xavier Taton, Limal, Anthémis, 2022
H. Boularbah, B. Biemar, Fanny Laune et Charlotte Marquet, « L’instruction de la cause et les incidents » in Actualités en droit judiciaire, CUP vol. 145, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 199-301
Fanny Laune (avec la collaboration de M. Baetens-Spetchinsky, J. Englebert et D. Mougenot), « Réflexion sur l’évolution du litige en degré d’appel : qu’en est-il notamment du sort des demandes additionnelles, nouvelles et reconventionnelles ? » in Het hoger beroep opnieuw bekeken – repenser l’appel – actes du colloque du 5 mai 2011, Bruges, La Charte, 2012, pp. 103-123
Fanny Laune, « Note sous C. Const. 8 juillet 2010 (n°85/2010), Ius&Actores, 2011/2, pp. 64-72 ;
H. Boularbah et F. Laune, « Les parties à la procédure de règlement collectif de dettes » in Actualités en droit social. Revenu d’intégration sociale, activation chômage et règlement collectif de dettes, Liège, Anthémis, 2010, pp. 180-232 ;
Fanny Laune, « Indemnités de procédure et mandataires de justice », J.T., 2009, pp. 545-551 ;
"Le droit du tiers d'écarter la force probante d'une décision illégale est-il mis en péril? (note sous Cass (1ère ch.), 2 mars 2018, C.17.0106.F)"
RCJB, 2020/4, p. 552
24 maart, 2021
"Onrechtmatige bedingen in de B2B-wet van 4 april 2019: quel impact pour les ADR?"
b-Arbitra, 2021/2, pp.275-323 (c'est un article bilingue)
28 maart, 2022
M. BAETENS-SPETSCHINSKY, M. BERWETTE, J. BIART, E. DE LOPHEM, G. ELOY, J. ENGLEBERT, F. LAUNE, F. LEJEUNE, J.-S. LENAERTS, X. TATON, Droit du procès civil – Volume 2
ULB, Bruxelles, Anthémis, 2019, 688 p.
28 maart, 2019
M. BAETENS-SPETSCHINSKY, M. BERWETTE, J. BIART, E. DE LOPHEM, G. ELOY, J. ENGLEBERT, F. LAUNE, F. LEJEUNE, J.-S. LENAERTS, X. TATON, Droit du procès civil – Volume 1
ULB, Bruxelles, Anthémis, 2018, 384 p.
6 maart, 2018