Publiek en administratief recht

Een uitgebreide praktijk met specifieke nadruk Wij zijn tevens gespecialiseerd in andere domeinen van het publiek recht, zoals overheidseigendom, financiering van openbare projecten, openbare nutsvoorzieningen, vergunningen, toelatingen en regelgevende aangelegenheden. Wij vertegenwoordigen regelmatig cliënten in geschillen en procedures in deze materies, met inbegrip van administratieve beroepsprocedures en de gespecialiseerde publiekrechtelijke rechtscolleges die het Grondwettelijk Hof […]

Tech en data recht

Privacy en cyberveiligheid De manier waarop gegevens worden opgevraagd, verwerkt, gedeeld en beschermd, is voor elke organisatie van cruciaal belang. Bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen komen privacy en gegevensbescherming om de hoek kijken. Tegelijkertijd ontstaan er cyberbeveiligingsproblemen door toenemende hack- en vispogingen. Het team van Simont Braun heeft specifieke expertise ontwikkeld over alle privacy en […]

Bemiddeling & minnelijke schikkingen

All-inclusive buitengerechtelijke bijstand Sinds enkele jaren kunnen rechtbanken aan partijen bemiddeling opleggen tijdens een gerechtelijke procedure, en verschillende rechtbanken hebben zelfs speciale bemiddelingskamers opgericht. De rol van een advocaat is cruciaal bij deze alternatieve geschillenbeslechting. Gelukkig zijn verschillende van onze advocaten getraind in deze procedures. In al onze praktijkgebieden staan wij onze cliënten bij tijdens […]

Arbitrage (nationaal en internationaal)

Ervaring als raadsman en arbiter Ons arbitrageteam staat bekend om zijn uitgebreide ervaring in nationale en internationale arbitrageprocedures.  Wij zijn ook betrokken bij procedures volgens de regels van de belangrijkste arbitrage-instellingen, zoals de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), CEPANI, WIPO en de American Arbitration Association (AAA), en bij ad hoc procedures. Onze advocaten treden regelmatig […]

Hof van cassatie

Bijstand voor het belgische hof van cassatie Het Belgische Hof van Cassatie is de hoogste rechterlijke instantie. Het behandelt geen feitelijke vragen, maar enkel rechtsvragen. Het toetst de wettigheid van gerechtelijke beslissingen. Wegens het specifieke en zeer technische karakter van de cassatieprocedure worden slechts 20 advocaten toegelaten om partijen te vertegenwoordigen in burgerlijke, handels- en […]

Geschillenbeslechting

Van de lagere rechtbanken tot de top De advocaten van Simont Braun treden op voor rechtbanken van alle niveaus in burgerlijke, commerciële en administratieve zaken, alsook in bijzondere procedures. Onze advocaten treden ook op in nationale en internationale arbitrage als raadsman, expert of arbiter. Simont Braun geeft de voorkeur aan bemiddeling, verzoening en onderhandelingen om […]

Onderzoek en ontwikkeling – Intellectuele eigendomsrechten

Wij verlenen in deze sector onder meer advies over specifieke fiscale regelingen, zoals de innovatie-inkomstenaftrek, de investeringsaftrek, de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, enz. Wij behandelen ook de (her)structurering van O&O-activiteiten en intellectuele eigendom, joint ventures en vragen rond voorheffingen. Indien nodig, helpen wij onze cliënten ook bij het verkrijgen van een fiscale ruling om de nodige […]

M&A

Wij kunnen u bijstaan bij onder andere volgende aspecten: het structureren van fusies en overnames, pre-acquisitie en post-acquisitie reorganisaties, fiscale clausules in de relevante documentatie, risk management en due diligence. Wij hebben in het bijzonder ervaring met de praktische implementatie van technische transacties zoals fusies, (partiële) splitsingen, inbrengen en spin-offs. Wij begeleiden onze cliënten bij […]

Estate planning

De situatie van elk individu is uniek, net zoals de dynamiek van elke familie. Vanuit een grondig begrip van de cliënt zijn specifieke noden, adviseren we in verband met de organisatie, bescherming en overdracht van zijn vermogen. Dat houdt onder andere in: familiale governance, erfenissen, schenkingen, investeringen, de overdracht van het familiebedrijf naar volgende generaties […]

Fiscale geschillenbeslechting

Naast de fiscale adviesverlening, assisteert ons fiscaal departement haar cliënten in allerhande van fiscale geschillen inzake: directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting der niet-inwoners, met in begrip van de belasting van Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse entiteiten; indirecte belastingen: BTW, registratierechten, successierechten of erfbelasting, diverse rechten en taksen, etc. Ons fiscaal departement lost […]

Fiscaliteit

Full Service Tax Department Wij adviseren Belgische en internationale cliënten over alle fiscale aangelegenheden die zich kunnen afspelen in het bedrijfsleven of in een persoonlijke of familiale context. Wij loodsen cliënten door de complexiteit van de fiscale wetgeving en rechtspraak, en houden rekening met de meest recente posities van de fiscus. Onze focus ligt op […]

Vastgoedtransacties

Volledige juridische bijstand doorheen het hele transactieproces Simont Braun behandelt alle facetten van de vastgoedtransactie doorheen het hele proces, met inbegrip van het voorafgaande onderzoek van het project en zijn structuur door gebruik van vastgoedinvesteringsvehikels (GVV’s, special purpose vehicles, joint structures), het structureren van de aankoop en verkoop (volledige eigendom, gesplitste volledige eigendom, enz.), en […]