Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Vastgoedtransacties

België, gelegen in het hart van de Europese Unie, kent een actieve markt voor vastgoedprojecten.

Onze expertise


Het multidisciplinaire team van Simont Braun, dat samengesteld is uit ervaren specialisten in vennootschapsrecht, vastgoedrecht, financieel recht en fiscaal recht, verleent sterke juridische ondersteuning aan cliënten bij het structureren, onderhandelen en sluiten van hun vastgoedtransacties. Wij geven advies over de beste structuur voor investeringsvehikels, voeren due diligence onderzoeken uit, stellen de transactionele en financieringsdocumenten op en onderhandelen deze, plegen overleg met de overheden in verband met de vergunningen, etc.

In elk stadium van een project leggen wij de focus op het verlenen van volledig geïntegreerde diensten om onze cliënt de meest bestendige juridische oplossing te bieden, rekening houdend met aspecten van vennootschapsrecht, fiscaal recht, financieel recht, stedenbouw, milieu en bouw, evenals met specifieke regionale eigenheden, afhankelijk van de ligging van het onroerend goed.

Ons team staat institutionele beleggers, gereglementeerde entiteiten, buitenlandse en Belgische beleggingsfondsen en vennootschappen bij in het de verwerving of verkoop van onroerende goederen en heeft een bijzondere ervaring in domeinen zoals seniorencomplexen, socialehuisvesting, huisvesting voor ouderen, hotels en gebouwen van openbare instellingen.

Enkele recente projecten  • Advies over de verwerving van aandelen van een vennootschap die eigenaar is van een wetenschapspark naast de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve.

  • Wij hebben een Engels fonds dat actief is in de vastgoedsector geadviseerd over de verkoop aan de voornaamste Belgische promotor van een van de meest gewilde ontwikkelingssites in Brussel, gelegen in de Wetstraat, en over haar bouwvergunning.

  • Wij staan op regelmatige basis Belgische private investeringsfondsen bij die actief zijn in de ontwikkeling van huisvesting en in de verwerving van aanzienlijke vastgoedprojecten.

  • Wij adviseren op regelmatige basis een onderneming die eigenaar is van een majestueuze winkelgalerij en andere gebouwen gelegen in hartje Brussel over vennootschapsrechtelijke aangelegenheden die verband houden met de eigendom, het bestuur en het commercialiseren van zulke onroerende goederen.

  • Wij hebben advies verleend over de verkoop van aandelen aan een aanzienlijk aantal familiale aandeelhouders die een belang van 50% aanhielden in een vennootschap die een belangrijk hotel en andere onroerende goederen in Brussel in eigendom heeft. We hebben onze cliënten bijgestaan doorheen het volledige biedingsproces met inbegrip van de organisatie van de data room en onderhandelden de koop-verkoopovereenkomst van de aandelen.