UPC-Overeenkomst: het Eenheidsoctrooi & het Eengemaakt Octrooigerecht

Intellectual property law Simont Braun Belgian business law firm

Algemeen overzicht De invoering van het Europees octrooi met eenheidswerking op 1 Juni 2023 gaat gepaard met de oprichting van het Eengemaakt Octrooigerecht gerecht, gebruikelijk genaamd “UPC” (Unified Patent Court), dat exclusief bevoegd is om kennis te nemen van bepaalde vorderingen inzake dit nieuwe type octrooi en enkele andere soortgelijke titels. Voor meer informatie, volg […]

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen

Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen Simont Braun heeft specifieke kennis ontwikkeld inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in België. Wij begrijpen dat tenuitvoerlegging vaak het meest kritieke punt is voor onze cliënten, of het nu gaat om het verkrijgen ervan voor eisers of het afwijzen ervan voor verweerders. Bij de behandeling van […]

Fiscale procedure

Onze bijstand begint vaak in de administratieve fase of in het kader van een belastingcontrole. In deze fase kan de belastingdienst informatie opvragen bij de belastingplichtige, bij buitenlandse belastingdiensten of bij derden, om uiteindelijk een hoger bedrag aan belastingen te heffen. Uit onze ervaringen is gebleken dat de administratieve fase vaak cruciaal is voor een […]

Ondernemingsfiscaliteit

Wij adviseren vennootschappen, holdings, ondernemers, investeerders, CFO’s, tax managers, accountants met betrekking tot hun operationele activiteiten, belangrijkste beslissingen, holding- en financieringsstructuren, reorganisaties, fiscale incentives, benefits & compensation, transfer pricing, tax compliance en het inschatten van fiscale risico’s. Om in ingewikkelde situaties voldoende zekerheid te verkrijgen, staan we cliënten bij om een ruling te bekomen. Indien […]

Vastgoedfiscaliteit

Vastgoedtransacties hebben belangrijke fiscale gevolgen, in die mate zelfs dat zij vaak de haalbaarheid en de structuur van een vastgoedproject bepalen. In deze sector bevinden de fiscale vraagstukken zich vaak op het kruispunt van de inkomstenbelasting, BTW en registratierechten. Wij benaderen deze fiscaliteit vanuit een grondige kennis van de sector, zodat wij onze cliënten praktisch […]

Bemiddeling in vastgoed

Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een vertrouwelijke alternatieve geschillenbeslechting waarbij partijen samen met een bemiddelaar een oplossing voor hun geschil onderhandelen . De bemiddelaar is een neutrale partij die geen belang heeft bij de uitkomst en opgeleid is om een regeling tussen de partijen te bevorderen. Bij bemiddeling zijn de partijen de beslissingnemers en zij […]

Structureren van overheidsinstellingen

Juridische expertise inzake overheidsinstellingen In dit opzicht beschikken wij over een uitgebreide ervaring en grondige kennis over de werking en organisatie van overheidsinstellingen. Ons team adviseert overheidsinstellingen over de manier waarop zij hun overheidsprojecten moeten structureren, rekening houdende met alle aspecten van het administratief recht die van toepassing zijn. Wij verstrekken hen meer bepaald advies […]

Grondwettelijk recht

Grondwettelijk recht en het opstellen van wetgeving Wij adviseren overheden en particuliere actoren over een brede reeks grondwettelijke aangelegenheden, zoals de bevoegdheiddsverdeling tussen de federale staat en de deelstaten of vragen met betrekking tot de fundamentele vrijheden.  Ons team staat regelmatig regeringen bij in het opstellen van wetteksten. Wij werden verzocht verschillende belangrijke wetgevende en […]

Overheidsopdrachten en PPP

Een gedetailleerde juridische expertise met aandacht voor praktische en technische aspecten Naast een grondige kennis van de juridische gegevens streven wij naar een inzicht in de praktische en technische vragen, teneinde een geïntegreerde aanpak en oplossing te bieden.  Wij zijn betrokken bij een aantal grote openbare infrastructuurprojecten en omvangrijke overheidsopdrachten of samenwerkingsverbanden, die een uitgebreide […]

Ruimtelijke ontwikkeling en milieurecht

Krachtige juridische en praktische bijstand Onze ervaring bestrijkt ook praktische aangelegenheden, zoals de gevoeligheden van de vergunningverlenende overheden over gegevens buiten de wetteksten, de manier om vastgelopen toestanden te ontsluiten of technisch uitdagende aspecten van vastgoedtransacties. Dankzij onze doorgedreven kennis kunnen wij ook advies verlenen over, en manieren bedenken om het risico te beperken op […]

Massageschillen en collectieve acties

Massageschillen en collectieve acties Simont Braun is een toonaangevend Belgisch advocatenkantoor in de juridische ondersteuning van massageschillen en collectieve acties. In België komen steeds vaker grootschalige acties voor en het proceslandschap verandert dienovereenkomstig door de omvang van het risico voor de gedaagden. Op dit gebied putten onze advocaten uit hun uitgebreide en erkende juridische kennis […]

Verzekeringsrecht

Wetsconforme verzekeringsdiensten  Wij helpen verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen ervoor te zorgen dat hun organisatie in staat is zich snel aan te passen aan de voortdurend veranderende prudentiële vereisten, gedragsregels, productrichtlijnen en regelgeving inzake gegevensbescherming.  Ons team is ook bijzonder ervaren in het ontwerpen van compliant, doch klantvriendelijke (online) customer journeys, ook voor nieuwkomers op de markt […]