Structureren van overheidsinstellingen

Simont Braun begeleidt vaak overheidsinstellingen bij de oprichting en organisatie van nieuwe administratieve structuren en bij diverse vormen van samenwerking tussen overheden om overheidsprojecten te lanceren.

Juridische expertise inzake overheidsinstellingen

In dit opzicht beschikken wij over een uitgebreide ervaring en grondige kennis over de werking en organisatie van overheidsinstellingen. Ons team adviseert overheidsinstellingen over de manier waarop zij hun overheidsprojecten moeten structureren, rekening houdende met alle aspecten van het administratief recht die van toepassing zijn.

Wij verstrekken hen meer bepaald advies over de noodzaak om een mededingings- en open procedure uit te schrijven conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies, over stedenbouw of ruimtelijke ordening en milieurechtelijke aangelegenheden, enz. 

 

Globale en pluridisciplinaire bijstand

Deze structureringen of herstructureringen van projecten vergen vaak een gecombineerde expertise in publiek recht en vennootschaps- of verenigingsrecht om optimale en oplossingen op maat te bekomen. Als geïntegreerd advocatenkantoor kunnen wij makkelijk multidisciplinaire teams samenstellen om overheidsinstellingen een volledige begeleiding en integrale oplossingen te beiden wanneer projecten verschillende aspecten behelzen. Deze samenwerking is cruciaal voor het succes van dergelijke projecten.

Advocaten

Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Laura Grauer
Laura
Grauer
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Luc Leboeuf
Luc
Leboeuf
Medewerker
Céline Moreau
Céline
Moreau
Medewerkster