Simont Braun adviseert cliënten regelmatig over kwesties in verband met kunstwerken, de kunstmarkt en de bescherming van culturele eigendom. Tot onze cliënten behoren diverse musea, openbare of privéverzamelingen, orkesten en kunstenaars alsook stichtingen of verenigingen uit de kunstwereld.

Om hen optimaal juridisch advies te kunnen geven, steunen wij op de deskundigheid van advocaten actief in verschillende vakgebieden, waaronder intellectuele eigendom en informaticarecht, contracten- en verenigingsrecht, vastgoedrecht, geschillenbeslechting (gerechtelijke procedure, arbitrage en bemiddeling), bankrecht en gedekte transacties, faillissementsrecht, fiscaal recht, enz.

Van de specifieke kunstgerelateerde kwesties waarover wij onze cliënten hebben geadviseerd of verdedigd, kunnen de volgende worden vermeld

 • Nazicht van algemene verkoopvoorwaarden en van websites over kunst en de verkoop van kunstwerken 
 • Onderhandeling van samenwerkingsovereenkomsten tussen of met musea, met name kunstuitleningen en tentoonstellingscontracten
 • Geschillen in verband met de aansprakelijkheid van veilinghuizen of professionele handelaars (met inbegrip van geschillen over echtheid)
 • Bijstand in onderhandelingen met internationale veilinghuizen en de contracten met deze laatsten nakijken 
 • Faillissementsprocedures, vragen in verband met de rechten van schuldeisers en zekerheidsrechten op kunstwerken
 • Verkrijgen van vergunningen en goedkeuringen voor de renovatie van musea of beschermde gebouwen
 • Onderhandelen over overeenkomsten voor de rechtstreekse uitzending en toekomstige exploitatie van kunstvoorstellingen 
 • Onderhandelen over kunstopdrachten voor musea en producenten
 • Onderhandelen over en opstellen van contractuele clausules in verband met de openbare tentoonstelling van kunstwerken 
 • Geschillen over auteursrechten op kunstwerken en reproducties van kunstwerken in catalogi of boeken of op het internet 
 • Geschillen tussen kunstproducenten of exploitanten van kunstwerken en maatschappijen voor collectief beheer van auteursrechten of naburige rechten 
 • Vragen over smaad en laster bij uitingen betreffende kunstwerken en hun herkomst 
 • Kwesties in verband met de uitoefening van de morele rechten van de kunstenaar of zijn rechtsopvolgers
 • Vraagstukken in verband met schenkingen, verwervingen, overdrachten en uitleningen van kunstwerken
 • Het sluiten van internationale belastingverdragen die van invloed zijn op grensoverschrijdende kunsttransacties 
 • Vraagstukken in verband met het fiscale en sociale statuut van internationale kunstenaars 
 • Kwesties van verduistering van kunstwerken en werken van design of schending van morele rechten

Advocaten

Emmanuel Cornu
Emmanuel
Cornu
Vennoot
Fernand de Visscher
Fernand
de Visscher
Vennoot
Béatrice Thieffry
Béatrice
Thieffry
Vennoot
Manuela von Kuegelgen
Manuela
von Kuegelgen
Vennoot
Charles-Edouard Lambert
Charles-Edouard
Lambert
Counsel
Fanny Laune
Fanny
Laune
Counsel
Renaud van Melsen
Renaud
van Melsen
Counsel
Arnaud Bouten
Arnaud
Bouten
Medewerker