Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Kunst en Cultuur

Simont Braun komt geregeld tussen bij het onderhandelen, procedures en het adviseren van cliënten in verband met juridische problemen die opduiken met betrekking tot kunstwerken, de kunstmarkt en cultuur. De meeste van onze cliënten zijn veilinghuizen, musea, kunstverzamelaars, orkesten of artiesten.

Om hen te voorzien van juridisch advies van een hoog niveau, bouwen we voort op de vaardigheden van advocaten in verschillende domeinen, met inbegrip van intellectuele eigendom en informatietechnologie, contractenrecht, verenigingen, vastgoed, geschillenbeslechting (gerechtelijke procedures, arbitrage en bemiddeling), bancair recht en gewaarborgde transacties, faillissement, fiscaal recht, enz.

Enkele van de kunst gerelateerde kwesties waarover we geadviseerd of geprocedeerd hebben zijn:

 • Herziening van de algemene verkoopsvoorwaarden en de websites met betrekking tot kunst en verkoop van kunstwerken

 • Onderhandelen van de samenwerkingsovereenkomsten tussen musea, in het bijzonder leningen van kunstwerken en tentoonstellingsovereenkomsten

 • Geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid van veilinghuizen (met inbegrip van geschillen over authenticiteit)

 • Faillissement, rechten van schuldeisers en zekerheden op kunstwerken

 • Vergunningen en toelatingen voor de renovatie van een museum

 • Onderhandelen van overeenkomsten voor het live uitzenden en verdere exploitatie van artistieke uitvoeringen

 • Onderhandelen van bestellingen van kunstwerken voor musea en producenten

 • Geschillen met betrekking tot auteursrechten op kunstwerken en de reproductie van kunstwerken

 • Geschillen tussen producenten of exploitanten en beheersmaatschappijen

 • Laster en kritiek met betrekking tot kunstwerken en hun oorsprong

 • Morele rechten

 • Gift, verwerving, verkoop en lening van kunstwerken

 • Internationale belastingovereenkomsten en hun impact op internationale artistieke schikkingen

 • Belastingen en sociaal statuut van internationale artiesten

 • Ontvreemding van kunst- en designwerken