Axel Maeterlinck

heeft uitgebreide ervaring in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd ondernemingsrecht, nationale en internationale fusies en overnames, “private equity” en “venture capital” transacties en governance kwesties.

Hij staat op dit gebied cliënten bij in verschillende economische sectoren zoals verzekeringen, distributie, gezondheidszorg of fintech.

Hij adviseert eveneens familiale aandeelhouders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen over governance vragen en zetelt binnen verschillende raden van bestuur van holdings en patrimoniale ondernemingen.

Axel Maeterlinck is voorts betrokken bij geschillen voor het Hof en de rechtbank van de rechterlijke macht, alsook in verband met nationale en internationale arbitrages, in het bijzonder in post-acquisition geschillen of conflicten tussen aandeelhouders.

Hij is wetenschappelijk medewerker van de Afdeling Economisch Recht van het Centrum voor Privaatrecht van de ULB. Hij neemt eveneens deel aan het opstellen van de kroniek van wetgeving die halfjaarlijks gepubliceerd wordt in de “Journal des Tribunaux”.

Axel Maeterlinck is onder andere lid van de International Bar Association (IBA) en van het Instituut van Bestuurders (GUBERNA).

Hij wordt genoemd als Key Lawyer in Corporate M&A door The Legal 500, waar de cliënten erkennen dat “[hij] nauwkeurig en pragmatisch bedrijfsadvies geeft, zeer ontvankelijk is, en zorgt voor kalmte en sereniteit. (…) [Hij is] uitstekend en echt een plezier om mee te werken.”

Axel is benoemd tot derde beslisser erkend door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel in het kader van de bindende derde beslissing (meer informatie vindt u hier)

Licentiaat in de rechten (ULB) in 2003

Lid van de Balie van Brussel sinds 2003

Nieuws